НОВИНИ


14.06.2021

онлайн семинар - програма "Коперник"

На 15.06.2021 г. от 10:00 започва онлайн семинар на тема "Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство".
Програма

По време на събитието ще бъдат представени резултати от изследователската дейност на екипите на страните-участници (България, Полша, Чехия, Испания, Ирландия, Финландия) в проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в избрани държави-членки (ДЧ)" и ще се обсъдят възможностите за прилагане на продуктите на програма "Коперник" за ефективен мониторинг на земеползване, промени в земеползването и горското стопанство и отразяване на промените в запасите от въглеродни емисии и поглъщания на парникови газове от сектор "Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство".

Всички заинтересовани експерти по темата могат да участват безплатно на следния линк
Онлайн семинар по програма "Коперник" 15 юни 2021 (вторник)

Работен език: английски език

При възникване на въпроси може да се свържете с нашия екип на е-mail: spacedgclima@gmail.com

Събитието се провежда във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"

04.05.2021

In Memoriam

На 04.05.2021 г. завинаги ни напусна нашият колега и приятел инж. Пламен Димитров

23.03.2021

In Memoriam

На 23.03.2021 г. завинаги ни напусна нашата колежка доц. д-р инж. Светла Димитрова

15.03.2021

онлайн семинар - програма "Коперник"

На 11 и 12 март/2021 г. се проведе онлайн семинар на тема "Програма Коперник - достъп до продукти и услуги за подпомагане на инвентаризация на емисии на парникови газове и поглъщания от земеползването, промени в земеползването и горското стопанство".

Презентации от проведен онлайн семинар - програма "Коперник":

Събитието се провежда във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"

26.02.2021

онлайн семинар - програма "Коперник"

На 11 и 12 март/2021 г. ще се проведе онлайн семинар на тема "Програма Коперник - достъп до продукти и услуги за подпомагане на инвентаризация на емисии на парникови газове и поглъщания от земеползването, промени в земеползването и горското стопанство".

За участие в събитието моля направете регистрация на https://us02web.zoom.us/webinar/register/...

Програма

За връзка с екипа на проекта: copernicusghg@gmail.com, office@space.bas.bg

По време на събитието ще бъдат представени текущи резултати от изследователската дейност на българския екип по проект 2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, в който ИКИТ-БАН е партньор. Предвиждаме да се обсъдят и възможностите за използване на спътникови данни от програма "Коперник" в подкрепа на процеса по изготвяне на Национален доклад на Република България относно инвентаризация на емисии на парникови газове в частта: сектор "Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство". През втория ден ще се проведе Е-кръгла маса на тема „Перспективи и предизвикателства при използване на данни от програма "Коперник" за подобряване процеса на наблюдение и управление на околната среда", в която ще участват представители на Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите, Национален статистически институт, Институт за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН, Институт за гората към БАН, Българска банка за развитие, представители на неправителствения сектор. Очакваме интересни гледни точки за нововъзникващи трендове, ползи и предизвикателства при използване на спътникови данни за целите на опазване на околната среда и ще се опитаме да отговорим на въпроси свързани с това дали и как пространствените данни ще променят процеса на наблюдение и управление на околната среда, какви (законодателни) промени и действия е необходимо да се направят в тази посока.

Събитието се провежда във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"

30.11.2020

In Memoriam

На 28.11.2020 г. завинаги ни напусна нашият колега и Директор на ИКИТ-БАН
проф. д-р инж. Румен Недков
Съболезнователно писмо от името на Центъра за обучение при БАН и Академичният съвет към ЦО-БАН

Съболезнователен адрес от името на Висше Военновъздушно Училище "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия

Съболезнования от името на Фондация "Устойчиво развитие за България"

Съболезнования от името на Руски културно-информационен център в София

Съболезнования от името на ръководството и колектива на Института за космически изследвания към Руската академия на науките

Съболезнования от името на Институт по океанология БАН

30.11.2020

In Memoriam

На 28.11.2020 г. завинаги ни напусна нашият колега
доц. д-р инж. Дойно Петков
01.12.2020

Шестнадесета международна научна конференция SES 2020

На вниманието на участниците в Sixteenth International Scientific Conference SPACE, ECOLOGY, SAFETY – SES2020

Уважаеми участници и гости в Шестнадесетата международна научна конференция "Космос, Екология, Сигурност – SES 2020", както вече знаете, Конференцията ще се проведе от 2 до 4 декември (сряда - петък) 2020 г. в смесена форма – присъствено и онлайн.

Съгласно Програмата откриването и пленарната сесия ще се проведат в смесена форма на 2 декември (сряда) в зала 309 на Института за космически изследвания и технологии – блок № 1. Поканените чуждестранни лектори и гости ще представят докладите си онлайн.

В четвъртък и петък паралелни сесии няма да има. Те ще се провеждат последователно както следва:

  • Сесия 1 – Космическа физика: 03.12.2020 (четвъртък) от 09:30 до 13:30 часа
  • Сесия 2 – Аерокосмически технологии и Биотехнологии: 03.12.2020 (четвъртък) от 14:30 до 17:00 часа
  • Сесия 3 – Дистанционни изследвания и ГИС: 04.12.2020 (петък) от 13:30 до 14:30 часа
  • Сесия 4 – Екология и мениджмънт на риска: 04:12.2020 (петък) от 09:30 до 12:30 часа
  • Сесия 5 – Космическо материалознание и нанотехнологии: 04:12.2020 (петък) от 15:30 до 16:30 часа
  • Кръгла маса и закриване на SES 2020: 04:12.2020 (петък) от 17:00 до 18:00 часа

Постерните представяния се включват в посочените часове за всяка сесия.

Сборник SES 2020 e готов в електронна форма и е качен на сайта на Конференцията SES 2020.

Желаещите да изпратят презентациите си могат да го направят на адрес: ses2020@abv.bg.
Препоръчително е презентациите да съдържат 4-5 слайда.

Технически подробности ще бъдат разяснени при Откриването на Конференцията.

Пожелаваме успех и бъдете здрави!

16.10.2020

онлайн семинар

На 20-21 октомври/2020 г. ще се проведе онлайн семинар на тема: Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в избрани държави-членки (ДЧ) на базата на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/841 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС.

По време на събитието ще се обсъдят възможностите за прилагане на продуктите на програмата "Коперник" за ефективен мониторинг на земеползване, промени в земеползването и горското стопанство и отразяване на промените в запасите от въглеродни емисии и поглъщания на парникови газове от сектор "Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство".

Всички заинтересовани лица по темата могат да се регистрират безплатно на следния линк: https://forms.gle/or4oVC9NCh51EZW69

Програма семинар

Проектът се изпълнява в съответствие със специфично споразумение №2019/SI2.818795/07(CLIMA)

06.10.2020

XXX ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

От 4 до 6 ноември 2020 г. ще се проведе Тридесетият юбилеен международен симпозиум "Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области" със специална сесия за млади учени, специалисти и студенти и изложба с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" по Договор № КП-06-МНФ/12.

Място на събитието – Федерация на научно-техническите съюзи
Адрес – гр. София, ул. Георги С. Раковски 108
Изпращане на пълен текст на доклада – 25.10.2020 г.

Повече информация
http://symp2020.geodesy-union.org/

30.09.2020

Шестнадесета международна научна конференция SES 2020

От 4 до 6 ноември 2020 г. в гр. София ще се проведе поредната Шестнадесета международна научна конференция Космос, Екология, Сигурност (Space, Ecology, Safety) – SES 2020 под мотото "Членството на България в Европейската космическа агенция"

  • Регистрация и изпращане на абстракт – 16.10.2020
  • Обявяване на програмата с приетите доклади – 22.10.2020
  • Изпращане на пълен текст на доклада – 03.11.2020

Повече информация


18.06.2020

проект Е#КОС_ЛАБ

Проектът "Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса –Е # КОС_ЛАБ" се определя като пилотен за създаване на предпоставки за повишаване на знанията на ученици между 8-12 клас в областта на науки за Земята и наблюдение на Земята от Космоса и за мотивиране на учителите за съвместна работа с научни институти като възможност за модернизиране на обучителни методи в училищата базирайки се на научния подход.

За успешното изпълнение на проекта Директорите на училищата, които бяха включени в проекта, получиха грамота за цялостен принос при разширяване на партьорства между Научни институти и образователни учреждения и популяризиране на науката в подкрепа на модернизирането и въвеждането на иновативни практики и методи в обучението на млади хора.

Повече информация

08.06.2020

З2-години от полета на втория български космонавт Александър Александров и осъществяването на Научната програма "Шипка"

На 07 юни 1988 г. излита вторият български космонавт - Александър Александров. Той започва своята подготовка през януари 1987 г. в Центъра за подготовка на космонавти "Ю. А. Гагарин" в Звездното градче, Московска област заедно с дубльора космонавт Красимир Стоянов.

Учените и специалистите от Централната лаборатория за космически изследвания при БАН, (днес Институт за космически изследвания и технологии при БАН, ИКИТ-БАН) участваха активно и целенасочено в подготовката и осъществяването на програмата на полета "Шипка".

Програмата "Шипка" е един от върховете на българските космически изследвания. Както е известно, по нея бяха създадени 12 апаратни системи и прибори. На орбиталната станция "Мир" в Космоса бяха проведени повече от 50 експеримента. В подготовката на някои от експериментите и апаратурите участваха и специалисти от други институти, лаборатории и висши училища. В производството и изпитанията бяха включени български промишлени предприятия. Заслужава внимание фактът, че в продължение на една година бяха изготвени по пет екземпляра от всяко изделие, които преминават през всички изпитания и са допуснати до експлоатация в космически условия. Паралелно с работните срещи на колективите, които създават научните апаратури и се занимават с експериментите, с колегите им от Москва, се провежда и обучение на екипажите за работа по научната програма на борда на орбиталната станция "Мир".

На 7 юни 1988 г. в 18:03 часа космическият кораб "Союз ТМ-5" излита от космодрума "Байконур" с международен екипаж - командир на полета е Анатолий Соловьов, бординженер - Виктор Савиних и космонавт – изследовател Александър Александров се издига успешно към околоземното пространство.

Два дни след излитането (9 юни) корабът се скача с орбиталната станция "Мир". Там вече са Владимир Титов и бордният инженер Муса Манаров.

По план А. Александров успява да изпълни в Космоса всичките 56 планирани експеримента с 9 уникални прибора, разработени и създадени изцяло от български учени и специалисти на БАН от Института за космически изследвания по програмата "Шипка".

След 7 дневен престой на орбиталната станция "Мир" на 17 юни 1988 г., в 14:20 часа, спускаемият апарат с тримата космонавти се приземява успешно в Северен Казахстан.

Вторият ни български космонавт бригаден генерал Александър Александров е летец първи клас. Той е удостоен с много награди и почетни звания - герой на РБългария, герой на СССР, орден "Стара планина" и други отличия.

01.06.2020

Награда "Стара Загора" 2020

На 24.05.2020 г. в направление "Наука и образование" с индивидуална награда "Стара Загора" беше удостоен нашият колега доц. д-р Алексей Стоев - ръководител Филиал "Обсерватория" – гр. Стара Загора към Институт за космически изследвания и технологии БАН.