НОВИНИ


26.11.2021

In Memoriam

Измина една година без скъпият ни колега и приятел проф. Румен Недков

26.11.2021

In Memoriam

Измина една година без скъпият ни колега и приятел доц. Дойно Петков

17.11.2021

40 ГОДИНИ СПЪТНИЦИ ИНТЕРКОСМОС БЪЛГАРИЯ - 1300

На 11 ноември 2021 г. от 18:00 ч. в голямата зала на Регионална библиотека Захарий Княжески, Стара Загора бе проведена Юбилейна вечер посветена на 40 годишнината от изстрелването на Спътници "ИНТЕРКОСМОС БЪЛГАРИЯ – 1300". Организатори на вечерта бяха:

 • Институт за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките (ИКИТ-БАН)
 • Астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин", Стара Загора
 • Регионален академичен център, Стара Загора
 • Граждански клуб "ЛИПА"
 • и бе подкрепена активно от Община Стара Загора

През 2021 г. се навършиха 40 години от едно от най-значимите български научни постижения в областта на космическата изследвания, свързано с програмата "България - 1300". Тя е осъществена през 1981 година в чест на 1300-годишнината от създаването на Българската държава, включваща два изследователски спътника. Първият спътник Интеркосмос България - 1300 е изстрелян на 07.08.1981 г. в почти полярна орбита с височина около 900 km, с комплекс от 11 български научни уреда за измерване на плазмата и за изучаване на йоносферно-магнитосферните взаимодействия, както и от лазерен отражател за геодезични измервания. Вторият спътник Метеор Природа с научна апаратура за дистанционно изучаване на природните ресурси на Земята, разработена с участието на българските учени, е изстрелян на 10.07.1981 г. на слънчево-синхронна орбита 650 km. Научните резултати, получени от обработването на спътниковата информация се използват от целия свят и се публикуват и до днес.

В програмата на вечерта бяха включени следните инициативи:

 1. Доклад на тема: 40 години спътници Интеркосмос България - 1300
  доц. Таня Иванова, доц. Алексей Стоев - ИКИТ-БАН
 2. Представяне на проект, иницииран от Граждански клуб ЛИПА за изграждане на монумент с копието на спътника Интеркосмос България – 1300.
  Стартиране на дарителска кампания и обявяване на набирателна сметказа изграждането на Монумента.
  инж. Олег Стоилов, председател на Търговско – промишлената палата, Стара Загора
  арх. Пламена Гогошева, ръководител на проектния екип
 3. Обявяване и връчване на наградите от конкурса Идеи за приложение на поликарбонатни и акрилни листове в изграждането на градската среда и интериор, в който участва и проектът Монумент Интеркосмос България – 1300.
  Александър Белкин, управител на компания ПАНХИМ, част от ПЛАЗИТ-ПОЛИГАЛ ГРУП
  Иванка Сотирова, зам. кмет на Община Стара Загора
  арх. Петър Киряков, представител на КАБ Стара Загора
  Олег Стоилов, Председател на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, на Граждански клуб ЛИПА и координатор на Регионален академичен център Стара Загора

Водещ на вечерта бе Тони Куцаров, Граждански клуб ЛИПА.

За почти 50-те участници в юбилейната вечер бяха осигурени всички условия за спазване на противоепидемичните изисквания в страната. За тези които не притежаваха зелени сертификати, пред входа на залата бе организирано тестване с бърз антигенен тест. Събитието бе предавано онлайн през платформа ZOOM, в което участваха около 40 участника.

15.11.2021

ЕИООС'2021

Седма международна научна конференция "Екологично инженерство и опазване на околната среда" с младежка научна сесия и летен университет "Мелисса"

Kонференцията бе проведена в периода 30 септември - 3 октомври 2021 г. в гр. Варна, Творчески дом на БАН. Организатори на тази конференция бяха Националното дружество "Екологично инженерство и опазване на околната среда” (НДЕИООС), Институтът по микро-биология "Стефан Ангелов" – БАН (ИМикБ), Институтът за космически изследвания и техно¬логии – БАН (ИКИТ-БАН), Българското астронавтическо дружество, със съдействието на Европейската космическа агенция – Фондация "Мелисса".

Тематичните направления на конференцията включваха:

 • Човек и биосфера; Биоразно-образие и екосистеми;
 • Микроорганизми и околна среда; Космически технологии и околна среда;
 • Мониторинг на околната среда и оценка на въздействието;
 • Животоподържащи системи в екстремни условия;
 • Моделиране и управление;
 • Процесно инженерство;
 • Екологизация на селското стопанство;
 • Горска биология;
 • Микробни горивни елементи;
 • Възобновяеми енергийни източници и биогорива.

Повече информация

11.11.2021

40 години спътници Интеркосмос България 1300

ЮБИЛЕЙНА ВЕЧЕР
40 ГОДИНИ СПЪТНИЦИ ИНТЕРКОСМОС БЪЛГАРИЯ - 1300
11 ноември 2021 г. от 18.00 ч.
голямата зала на Регионална библиотека "Захарий Княжески"

Организатори:
Институт за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките (ИКИТ-БАН)
Астрономическа обсерватория Юрий Гагарин, Стара Загора
Регионален академичен център Стара Загора
Граждански клуб ЛИПА
С подкрепата на Община Стара Загора

През 2021 г. се навършват 40 години от едно от най-значимите български научни постижения в областта на космическата изследвания, свързани с програмата "България-1300". Тя бе осъществена през 1981 година в чест на 1300-годишнината от създаването на Българската държава, включваща два изследователски спътника. Първият спътник Интеркосмос България - 1300 е изстрелян на 07.08.1981 г. в почти полярна орбита с височина около 900 km, с комплекс от 11 български научни уреда за измерване на плазмата и за изучаване на йоносферно-магнитосферните взаимодействия, както и от лазерен отражател за геодезични измервания. Вторият спътник Метеор Природа с научна апаратура за дистанционно изучаване на природните ресурси на Земята, разработена с участието на българските учени, е изстрелян на 10.07.1981 г. на слънчево-синхронна орбита 650 km. Научните резултати, получени от обработването на спътниковата информация се използват от целия свят и се публикуват и до днес.

ПРОГРАМА

Входът за събитието е свободен, при спазване на всички противоепидемични изисквания. Присъствено ще се допускат само лица със зелени сертификати, съгласно заповед на МЗ № РД-01-890 от 03.11.2021 г. За непритежаващи такива сертификати, пред входа на залата ще бъде организирано тестване с бърз антигенен тест, и при отрицателен резултат на теста, лицата ще бъдат допускани в залата. За целта, тези които ще се тестват е необходимо да дойдат най-малко 30 минути по-рано. Цена за тестване - 10 лв.

Събитието ще се предава онлайн през платформа ZOOM.

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

05.11.2021

ден на географските информационни системи в българска академия на науките

Националният Институт по геофизика, геодезия и география съвместно с Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките организират "ГИС-ден в БАН", част от Световния ГИС-ден в България.

Събитието ще се проведе на 17.11.2021 г. от 15.00 ч. (онлайн).

25.10.2021

България е готова за пълноправно членство в Европейската космическа агенция

С кръгла маса в Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) към БАН /в онлайн формат и присъствено/, завърши тридневната Седемнадесета международна научна конференция "Космос, Екология, Сигурност – SES 2021", посветена на 60-годишнина от първия полет на човек в Космоса и 40-годишнината на спътниците "България 1300"

Темата на кръглата маса бе "Предстоящото подписване на новия договор между Република България и Европейската космическа агенция (ЕКА)". В нея се включиха представители на Министерството на икономиката и други ведомства, на институти и университети. За ползата от инвестиции в дългосрочни приложения и услуги на базата на сателитни данни, говори г-жа Богдана Цоневска от ЕКА. В презентациите на Желяз Енев - директор на Дирекция "Икономическа политика" на Министерството на икономиката, на Камен Илиев - директор на Офиса за технологичен трансфер за аерокосмически технологии в ИКИТ-БАН и последвалите изказвания бе акцентирано върху стъпките, които ще ни доведат до асоцииран и по-късно до пълноправен член на ЕКА. Категорично бе посочено, че усилията на държавата в това отношение си заслужават, защото подобен статут на България ще бъде от полза преди всичко за науката и индустрията ни.

България работи с агенцията от 2015 г. Участвали сме в седем тръжни процеури с предложения за различен брой проекти. Одобрени са общо 31 проекта, като водещ в това отношение е ИКИТ-БАН с 13. Предстои разработването на Национален стратегически документ с визия за развитието на космическия сектор. Там ще намерят място целите, които си поставят науката, образованието, отбраната и други сфери при използването на възможностите, които предоставя Космоса. Те, според участниците в кръглата маса, все още не се познават достатъчно. За това говорят и изводите в проучването за ролята и мястото на българската наука в космическия сектор. Според Камен Илиев, нашата индустрия все още не е готова да участва в научните програми на ЕКА. Що се отнся до инвестираните средства за космически иследвания, лидери сред ведомствата са министерствата на оразованието, отбраната и земеделието. Обърнато бе внимание и на факта, че в рамките на НАТО Космосът е дефиниран, като пета област на действие. Една от краткосрочните ни цели би трябвало да бъде създаването на капацитет и възможности за използване на космическите технологии в интерес на националната сигурност и отбраната.

До този момент сме направили много, посочи член-кореспондент проф. Петър Гецов, председател на Организационния комитет на форума. Не случайно, припомни той, сме 18-ата космическа държава в света. По неговите думи сега навлизаме в прагматичния космически период, т.е. не сме случайни в Космоса. В този смисъл желането ни за членство в ЕКА е реално и обосновано. Амбициозната перспектива е това да стане до края на 2022 г., бе отбелязано в доклада на Камен Илиев.

В конференцията бяха депозирани 60 доклада и над 20 постера, каза заместник-председателят на Организационния комитет проф. Гаро Мардиросян. До месец те ще намерят място на сайта на ИКИТ-БАН и в списанието на института "Аерокосмически изследвания в България". Директорът на ИКИТ-БАН проф. д-р Георги Желев оцени високо резултатите от конференцията и благодари на участниците, които бяха от различни страни. Само в научно-програмния комитет имаше представители на България, Франция, Русия, Гърция, Чехия, Италия, Англия, Нидерландия, Египет и Полша. В него са включително нашите космонавти генералите д-р Георги Иванов и д-р Александър Александров.

25.10.2021

Седемнадесета международна научна конференция "Космос-Екология-Сигурност (Space-Ecology-Safety) – SES 2021"

Седемнадесета международна научна конференция "Космос-Екология-Сигурност (Space-Ecology-Safety) – SES 2021", посветена на 60-годишнина от първия полет на човек в Космоса и 40-годишнината на спътниците "България 1300", се проведе от 20 до 22 октомври 2021 г. в Института за космически изследвания и технологии към БАН в смесен формат – дистанционно и онлайн.

Почетен председател на Организационния комитет на Конференцията е акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН, председател е чл.-кор. Петър Гецов, зам.-председател – проф. Гаро Мардиросян и секретар доц. Лъчезар Филчев. В Научно-програмния комитет има представители и на Русия, Франция, Гърция, Чехия, Италия, Англия, Нидерландия, Египет и Полша.

При откриването на SES 2021 държавният глава Румен Радев приветства организаторите, участниците и гостите на форума, благодари на всички учени, работили за българската космическа програма и издигнали високо реномето на България и нейната наука, и пожела успех на Конференцията. Значимостта на форума бе подчертана още в приветствията на министъра на икономиката г-жа Везиева, зам.-министъра на образованието и науката проф. Константин Хаджииванов, зам.-председателя на БАН чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров и други. Приветствия имаше и от името на Селскостопанска академия, Технически университет – София, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Нов Български Университет и др.

В рамките на пленарната сесия бяха представени 3 доклада от чуждестранни учени и смесени колективи. Проф. Сергей Кузин от Физическия институт "Лебедев" на Руската академия на науките презентира доклад нa тема "Кубсателити в космическата физика". От името на голям международен колектив проф. Йорданка Семкова изнесе интересен доклад, посветен на радиационните изследвания около планетата Марс в периода 2018–2021 г. Обзорен доклад, посветен на темата на Конференцията, а именно 40 години от извеждането в околоземна орбита на спътниците "България 1300" представи доц. Таня Иванова.

През следващите два дни в петте сесии "Космическа физика", "Аерокосмическа техника и биотехнологии", "Дистанционни изследвания и ГИС", "Екология и мениджмънт на риска" и "Космическо материалознание и нанотехнологии" бяха представени общо 52 доклада в устна и постерна форма. Като автори и съавтори участват над 80 учени, докторанти и специалиализанти, включително и 20 чуждестранни участника от 7 страни.

Всички изнесени доклади ще се отпечатат в Сборник "SES 2021", както и ще са достъпни на сайта на SES.

19.10.2021

Седемнадесета международна научна конференция SES 2021

От 20 до 22 октомври 2021 г. ще се проведе поредната Седемнадесета международна научна конференция Космос, Екология, Сигурност (Space, Ecology, Safety) – SES 2021

посветена на
40-годишнината на сателитите "България 1300"
и 60-годишнината от полета на Юрий Гагарин

Програма

Уважаеми участници в Седемнадесетата международна научна конференция "Космос, Екология, Сигурност" – SES 2021,
Съобщаваме ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка и в съответствие със заповедите на Министъра на здравеопазването и Председателя на БАН Конференцията ще се проведе в смесен формат – присъствено и он-лайн.

Присъственото провеждане ще бъде със строго спазване на всички противоепидемични мерки и предписания, с конкретно известяване на участниците.

За онлайн участието ви ще има програма с линкове към сесиите на Конференцията, като предварително обявените дни и часове ще бъдат спазени.

Линкове за онлайн участие в конференцията

За да осигурите успешното си участие в съответната сесия, моля включете се към нея десетина минути преди началото й.

При необходимост може да се свързвате с техническия екип на Конференцията:

Желателно е презентациите към докладите да се изпращат както следва:

Постерите задължително се изпращат на hristo@stil.bas.bg за да бъдат публикувани на сайта на Конференцията. При желание може да представите постерите си в рамките на 5 минути в часовите интервали, обявени къв съответните сесии.

При невъзможност да представяте докладите си моля, уведомете своевременно съответните председатели на сесии.

27.09.2021

XXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

От 3 до 5 ноември 2021 г. ще се проведе Тридесет и първият международен симпозиум "Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области" със специална сесия за млади учени, специалисти и студенти и изложба с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" по Договор № КП-06-МНФ/13/19.08.2021 г.

Място на събитието – Федерация на научно-техническите съюзи
Адрес – гр. София, ул. Георги С. Раковски 108
Изпращане на пълен текст на доклада – 25.10.2021 г.

Повече информация
http://symp2021.geodesy-union.org/

14.09.2021

Програма "Коперник" - емисии на парникови газове от сектор ЗПЗГС

Кратка информация за работата на екипа на ИКИТ-БАН по проект: "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство" [Action 2019-2-49 Developing Support for Monitoring and Reporting of GHG Emissions and Removals from Land Use, Land Use Change and Forestry]

Видео материали на експертния екип:

Информацията се публикува във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"

09.09.2021

конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 на Министерския съвет от 02.06.2021 г., Държавен вестник, брой 61/23.07.2021 г.

В Института за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките /ИКИТ-БАН/ може да се кандидатства за следните специалности:

 • 1 редовна и 1 задочна докторантура в професионално направление 4.1. Физически науки, докторска програма "Астрофизика и звездна астрономия"
 • 1 редовна докторантура в професионално направление 4.1. Физически науки, докторска програма "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство"
 • 1 редовна и 2 задочни докторантури в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"
 • 1 задочна докторантура в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, докторска програма "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"
 • 1 редовна докторантура в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, докторска програма "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати"

Молби за участие се приемат в срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. в Деловодството на ИКИТ-БАН, гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1.

Списък на необходимите документи за кандидатстване
http://edu.bas.bg/news.html
http://edu.bas.bg/documents/2021_07_13_obyava.pdf

24.08.2021

28ма Международна научна конференция "Cultural Astronomy and Ancient Skywatching"

От 6 до 10 септември 2021 г. в гр. Стара Загора ще се проведе поредната ежегодна 28ма Международна научна конференция "Cultural Astronomy and Ancient Skywatching", организирана от European Society for Astronomy in Culture - SEAC2021.

Повече информация: http://seac2021.org/

14.06.2021

онлайн семинар - програма "Коперник"

На 15.06.2021 г. от 10:00 започва онлайн семинар на тема "Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство".
Програма

По време на събитието ще бъдат представени резултати от изследователската дейност на екипите на страните-участници (България, Полша, Чехия, Испания, Ирландия, Финландия) в проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в избрани държави-членки (ДЧ)" и ще се обсъдят възможностите за прилагане на продуктите на програма "Коперник" за ефективен мониторинг на земеползване, промени в земеползването и горското стопанство и отразяване на промените в запасите от въглеродни емисии и поглъщания на парникови газове от сектор "Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство".

Всички заинтересовани експерти по темата могат да участват безплатно на следния линк
Онлайн семинар по програма "Коперник" 15 юни 2021 (вторник)

Работен език: английски език

При възникване на въпроси може да се свържете с нашия екип на е-mail: spacedgclima@gmail.com

Събитието се провежда във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"

09.06.2021

Програма "Коперник" - емисии на парникови газове от сектор ЗПЗГС

Кратка информация за работата на екипа на ИКИТ-БАН по проект: "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство" [Action 2019-2-49 Developing Support for Monitoring and Reporting of GHG Emissions and Removals from Land Use, Land Use Change and Forestry]

Видео материали на експертния екип:

Информацията се публикува във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"

04.05.2021

In Memoriam

На 04.05.2021 г. завинаги ни напусна нашият колега и приятел инж. Пламен Димитров

23.03.2021

In Memoriam

На 23.03.2021 г. завинаги ни напусна нашата колежка доц. д-р инж. Светла Димитрова

15.03.2021

онлайн семинар - програма "Коперник"

На 11 и 12 март/2021 г. се проведе онлайн семинар на тема "Програма Коперник - достъп до продукти и услуги за подпомагане на инвентаризация на емисии на парникови газове и поглъщания от земеползването, промени в земеползването и горското стопанство".

Презентации от проведен онлайн семинар - програма "Коперник":

Събитието се провежда във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"

26.02.2021

онлайн семинар - програма "Коперник"

На 11 и 12 март/2021 г. ще се проведе онлайн семинар на тема "Програма Коперник - достъп до продукти и услуги за подпомагане на инвентаризация на емисии на парникови газове и поглъщания от земеползването, промени в земеползването и горското стопанство".

За участие в събитието моля направете регистрация на https://us02web.zoom.us/webinar/register/...

Програма

За връзка с екипа на проекта: copernicusghg@gmail.com, office@space.bas.bg

По време на събитието ще бъдат представени текущи резултати от изследователската дейност на българския екип по проект 2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, в който ИКИТ-БАН е партньор. Предвиждаме да се обсъдят и възможностите за използване на спътникови данни от програма "Коперник" в подкрепа на процеса по изготвяне на Национален доклад на Република България относно инвентаризация на емисии на парникови газове в частта: сектор "Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство". През втория ден ще се проведе Е-кръгла маса на тема „Перспективи и предизвикателства при използване на данни от програма "Коперник" за подобряване процеса на наблюдение и управление на околната среда", в която ще участват представители на Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите, Национален статистически институт, Институт за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН, Институт за гората към БАН, Българска банка за развитие, представители на неправителствения сектор. Очакваме интересни гледни точки за нововъзникващи трендове, ползи и предизвикателства при използване на спътникови данни за целите на опазване на околната среда и ще се опитаме да отговорим на въпроси свързани с това дали и как пространствените данни ще променят процеса на наблюдение и управление на околната среда, какви (законодателни) промени и действия е необходимо да се направят в тази посока.

Събитието се провежда във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"