НОВИНИ


2021

Седемнадесета международна научна конференция SES 2021

От 20 до 22 октомври 2021 г. ще се проведе поредната Седемнадесета международна научна конференция Космос, Екология, Сигурност (Space, Ecology, Safety) – SES 2021

посветена на
40-годишнината на сателитите "България 1300"
и 60-годишнината от полета на Юрий Гагарин

Програма

Уважаеми участници в Седемнадесетата международна научна конференция "Космос, Екология, Сигурност" – SES 2021,
Съобщаваме ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка и в съответствие със заповедите на Министъра на здравеопазването и Председателя на БАН Конференцията ще се проведе в смесен формат – присъствено и он-лайн.

Присъственото провеждане ще бъде със строго спазване на всички противоепидемични мерки и предписания, с конкретно известяване на участниците.

За онлайн участието ви ще има програма с линкове към сесиите на Конференцията, като предварително обявените дни и часове ще бъдат спазени.

Линкове за онлайн участие в конференцията

За да осигурите успешното си участие в съответната сесия, моля включете се към нея десетина минути преди началото й.

При необходимост може да се свързвате с техническия екип на Конференцията:

Желателно е презентациите към докладите да се изпращат както следва:

Постерите задължително се изпращат на hristo@stil.bas.bg за да бъдат публикувани на сайта на Конференцията. При желание може да представите постерите си в рамките на 5 минути в часовите интервали, обявени къв съответните сесии.

При невъзможност да представяте докладите си моля, уведомете своевременно съответните председатели на сесии.

27.09.2021

XXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

От 3 до 5 ноември 2021 г. ще се проведе Тридесет и първият международен симпозиум "Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области" със специална сесия за млади учени, специалисти и студенти и изложба с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" по Договор № КП-06-МНФ/13/19.08.2021 г.

Място на събитието – Федерация на научно-техническите съюзи
Адрес – гр. София, ул. Георги С. Раковски 108
Изпращане на пълен текст на доклада – 25.10.2021 г.

Повече информация
http://symp2021.geodesy-union.org/

14.09.2021

Програма "Коперник" - емисии на парникови газове от сектор ЗПЗГС

Кратка информация за работата на екипа на ИКИТ-БАН по проект: "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство" [Action 2019-2-49 Developing Support for Monitoring and Reporting of GHG Emissions and Removals from Land Use, Land Use Change and Forestry]

Видео материали на експертния екип:

Информацията се публикува във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"

09.09.2021

конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 на Министерския съвет от 02.06.2021 г., Държавен вестник, брой 61/23.07.2021 г.

В Института за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките /ИКИТ-БАН/ може да се кандидатства за следните специалности:

  • 1 редовна и 1 задочна докторантура в професионално направление 4.1. Физически науки, докторска програма "Астрофизика и звездна астрономия"
  • 1 редовна докторантура в професионално направление 4.1. Физически науки, докторска програма "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство"
  • 1 редовна и 2 задочни докторантури в професионално направление 4.4. Науки за Земята, докторска програма "Дистанционни изследвания на Земята и планетите"
  • 1 задочна докторантура в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, докторска програма "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"
  • 1 редовна докторантура в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, докторска програма "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати"

Молби за участие се приемат в срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. в Деловодството на ИКИТ-БАН, гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 1.

Списък на необходимите документи за кандидатстване
http://edu.bas.bg/news.html
http://edu.bas.bg/documents/2021_07_13_obyava.pdf

24.08.2021

28ма Международна научна конференция "Cultural Astronomy and Ancient Skywatching"

От 6 до 10 септември 2021 г. в гр. Стара Загора ще се проведе поредната ежегодна 28ма Международна научна конференция "Cultural Astronomy and Ancient Skywatching", организирана от European Society for Astronomy in Culture - SEAC2021.

Повече информация: http://seac2021.org/

14.06.2021

онлайн семинар - програма "Коперник"

На 15.06.2021 г. от 10:00 започва онлайн семинар на тема "Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство".
Програма

По време на събитието ще бъдат представени резултати от изследователската дейност на екипите на страните-участници (България, Полша, Чехия, Испания, Ирландия, Финландия) в проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в избрани държави-членки (ДЧ)" и ще се обсъдят възможностите за прилагане на продуктите на програма "Коперник" за ефективен мониторинг на земеползване, промени в земеползването и горското стопанство и отразяване на промените в запасите от въглеродни емисии и поглъщания на парникови газове от сектор "Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство".

Всички заинтересовани експерти по темата могат да участват безплатно на следния линк
Онлайн семинар по програма "Коперник" 15 юни 2021 (вторник)

Работен език: английски език

При възникване на въпроси може да се свържете с нашия екип на е-mail: spacedgclima@gmail.com

Събитието се провежда във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"

09.06.2021

Програма "Коперник" - емисии на парникови газове от сектор ЗПЗГС

Кратка информация за работата на екипа на ИКИТ-БАН по проект: "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство" [Action 2019-2-49 Developing Support for Monitoring and Reporting of GHG Emissions and Removals from Land Use, Land Use Change and Forestry]

Видео материали на експертния екип:

Информацията се публикува във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"

04.05.2021

In Memoriam

На 04.05.2021 г. завинаги ни напусна нашият колега и приятел инж. Пламен Димитров

23.03.2021

In Memoriam

На 23.03.2021 г. завинаги ни напусна нашата колежка доц. д-р инж. Светла Димитрова

15.03.2021

онлайн семинар - програма "Коперник"

На 11 и 12 март/2021 г. се проведе онлайн семинар на тема "Програма Коперник - достъп до продукти и услуги за подпомагане на инвентаризация на емисии на парникови газове и поглъщания от земеползването, промени в земеползването и горското стопанство".

Презентации от проведен онлайн семинар - програма "Коперник":

Събитието се провежда във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"

26.02.2021

онлайн семинар - програма "Коперник"

На 11 и 12 март/2021 г. ще се проведе онлайн семинар на тема "Програма Коперник - достъп до продукти и услуги за подпомагане на инвентаризация на емисии на парникови газове и поглъщания от земеползването, промени в земеползването и горското стопанство".

За участие в събитието моля направете регистрация на https://us02web.zoom.us/webinar/register/...

Програма

За връзка с екипа на проекта: copernicusghg@gmail.com, office@space.bas.bg

По време на събитието ще бъдат представени текущи резултати от изследователската дейност на българския екип по проект 2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, в който ИКИТ-БАН е партньор. Предвиждаме да се обсъдят и възможностите за използване на спътникови данни от програма "Коперник" в подкрепа на процеса по изготвяне на Национален доклад на Република България относно инвентаризация на емисии на парникови газове в частта: сектор "Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство". През втория ден ще се проведе Е-кръгла маса на тема „Перспективи и предизвикателства при използване на данни от програма "Коперник" за подобряване процеса на наблюдение и управление на околната среда", в която ще участват представители на Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите, Национален статистически институт, Институт за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН, Институт за гората към БАН, Българска банка за развитие, представители на неправителствения сектор. Очакваме интересни гледни точки за нововъзникващи трендове, ползи и предизвикателства при използване на спътникови данни за целите на опазване на околната среда и ще се опитаме да отговорим на въпроси свързани с това дали и как пространствените данни ще променят процеса на наблюдение и управление на околната среда, какви (законодателни) промени и действия е необходимо да се направят в тази посока.

Събитието се провежда във връзка със специфично споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ №2019/SI2.818795/07(CLIMA) за изпълнение на Рамково споразумение за партньорство FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, подписано от Европейската Комисия на 18/12/2019 за реализиране на проект "2019-2-49. Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство"