2018

I-ВИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОГРАМА "КОПЕРНИК" НА ЕС ЗА ДЪРЖАВНИ, НАУЧНИ, БИЗНЕС И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Семинарът беше организиран съвместно от Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН) (член на мрежата Copernicus Academy) и сдружение GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays) с любезното съдействие и подкрепа на Министерство на икономиката (МИ) и Министерство на образованието и науката (МОН) на Република България.

Обучителната сесия за достъп и работа с данни и продукти от програмата "Коперник" се проведе на 22.11.2018 г. (четвъртък) в сградата на Лабораторен комплекс, лаб. 125, София Тех Парк в гр. София. Над повече от 70 участници от над 50 институции от цялата страна бяха представени наличните свободни данни и продукти от програма "Коперник", както и начините за тяхната обработка и извличане на допълнителна информация с нова добавена стойност. Програма

Повече информация

2018

Четиринадесета международна конференция КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2018

От 7 до 9 ноември 2018 г. се проведе организираната от Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките (ИКИТ-БАН), Българското астронавтично дружество и Представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО в България четиринадесетата поред Международна конференция "SPACE, ECOLOGY, SAFETY – SES 2018", тази година посветена на 30-годишнината от Научната програма "Шипка" и полета на българския космонавт Александър Александров. Домакин на Конференцията и тази години беше Руският културно-информационен център (РКИЦ) в София, а финансовата подкрепа е от Фонд "Научни изследвания" по Проект ДПМНФ 01/20 – 23.08.2018.

На тържественото откриване на Конференцията в Мраморната зала на РКИЦ присъстваха космонавтът генерал Александър Александров, представители и на други академични звена, университети, министерства и гости.

Повече информация

2018

сертификати

На проведения през месец април 2018 одит от TUV SUD Management Service GmbН беше установено, че в Института за космически изследвания и технологии – БАН е създадена и се прилага система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на ISO 9001:2015. Издадени са сертификати.

2018

Отличие за изобретатели от ИКИТ-БАН

На международния иновационен форум INVENT ARENА 2018, проведен в град Тринец (Чехия), изобретателски колектив от Института за космически изследвания и технологии при БАН беше отличен със Златен медал и диплома за изобретението „Анти-дрон разузнавателна система, базирана на привързан аеростат“.2018

Изложба на Института за космически изследвания и технологии при БАН

Изложба, посветена на 30-годишнината от полета на втория български космонавт ген. Александър Александров, беше открита в Българската академия на науките. Оригиналните апарати и системи, разработени специално за програма "Шипка", с които са провеждани научни експерименти на борда на орбиталната станция "Мир", могат да бъдат разгледани до 22 юни в централното фоайе на БАН. В изложбата са включени още скафандърът и костюмът на космонавта, както и научни публикации свързани с подготовката, реализацията и резултатите на научната програма. Организатор на изложбата е Институтът за космически изследвания и технологии – БАН.

По време на втория български полет в Космоса са извършени изследвания и експерименти в четири научни области. Приносът на българските учени в тях е съществен, а страната ни доказа, че потенциалът ни в тази научна област на бъдещето е много голям. С тези думи председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски откри изложбата по повод 30-годишнината от полета на ген. Александров.

В поздравителен адрес от президента Румен Радев до космонавта се казва, че с полета името на Александър Александров остава изписано със златни букви в историята на космонавтиката.

Над 50 научни експеримента, някои от които уникални и неповторими, бяха извършени по време на десетдневния полет, разказа ген. Александър Александров. Научният експеримент "Люлин", започнал тогава, продължава да се доразвива и днес. Дозиметър от серията "Люлин" в момента лети на спътник, който се приближава до Марс.

Научната програма "Шипка" представлява истински връх в българските космически изследвания, каза директорът на Института за космически изследвания технологии чл.-кор. Петър Гецов. Той припомни, че за първи път преди 30 години на космическата станция "Мир" са използвани микропроцесори българско производство и микрокомпютри на Българската академия на науките.

2018

Десета конференция "Слънчеви Въздействия Върху Магнитосферата, Йоносферата и Атмосферата"

Въпросът за това как се променя Слънцето и как тези изменения влияят върху човечеството става все по-актуален с бурното развитие на технологиите, от които нашата цивилизация е все по-зависима. Земята заедно с цялата Слънчева система се намира в атмосферата на Слънцето. Бурите в слънчевата атмосфера и предизвиканите от тях геомагнитни бури (така нареченото "космическо време") са заплаха не само за работоспособността на космическите апарати и високо летящите самолети, за здравето и дори живота на космонавтите и екипажите и пътниците на самолетите, но и за функционирането на наземната инфраструктура: телекомуникации, навигационни системи, електропреносни и газопреносни мрежи. Силните геомагнитни бури влияят и върху биосферата и в частност върху физиологичното състояние на човека. Дългосрочните изменения на слънчевата активност ("космически климат") са пряко свързани с промените на земния климат. Изясняването на механизмите и количественото характеризиране на приноса на променящата се слънчева активност за наблюдаваните климатични изменения има сериозни икономически, политически и социални последствия.

От 4 до 8 юни 2018 г. в Приморско се  проведе Десетата международна конференция "Слънчеви Въздействия  Върху Магнитосферата, Йоносферата и Атмосферата".  В работата на конференцията, организирана от секция "Космически климат" на Института за космически изследвания и технологии към БАН, взеха участие 76 учени от >15 страни. Бяха представени 94 доклада, посветени на всички аспекти на слънчево-земната физика: механизмите, управляващи активността на Слънцето и възможностите за нейното прогнозиране и въздействието на различните проявления на слънчевата активност върху земната система. Докладите  и трудовете на конференцията ще бъдат публикувани онлайн на  http://ws-sozopol.stil.bas.bg/.

В края на 2018 г. приключва текущата 5-годишна научна програма на Научния комитет по слънчево-земна физика SCOSTEP (Scientific Committee On Solar-TErrestrial Physics) към Международния съвет за наука (ICSU). Конференцията в Приморско е първият научен форум, на който беше възложено да обсъди следващата научна програма на SCOSTEP, фокусирана върху възможностите за прогнозиране на слънчевата активност и въздействията на нейните проявления върху Земята.

По време на конференцията беше организирана лятна школа за млади учени на тема "Слънце, космическо време и космически климат". Декан на лятната школа беше проф. Dibyendu Nandi – ръководител на Центъра за върхови постижения в космическите науки в Калкута, Индия.

2018

ИКИТ-БАН на Софийския фестивал на науката

От 10 до 13 май 2018 г. в София Тех Парк се проведе Осмото поредно издание на Софийския фестивал на науката https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival. Фестивалът е едно от събитията в София в рамките на председателството на Съвета на Европейския съюз. Сред повече от 100-те мероприятия в рамките на четирите поредни дни на Фестивала беше и щандът на Коперник Академия, представен от доц. д-р Лъчезар Филчев от ИКИТ-БАН с доброволната подкрепа на Антоанета Йотова от Коалиция за климата, доц. д-р Любка Пашова от НИГГГ-БАН и Мария  Щерева - студент в УНСС. На щанда бяха представени материали за достъпа до данни от програмата Коперник на ЕС, както и основните услуги, които тя предоставя на потребителите, финансови механизми на програмата Horizon 2020, включително финансови механизми за малки и средни предприятия, стартиращи компании и бизнес инкубатори от ЕС, целящи разработване на иновативни приложения с използване на данни и информационни продукти от Коперник.

В рамките на Фестивала, на 13 май 2018 г. от 17:00 ч. в зала BASF лаборатория, беше изнесена лекция от докторантът в ИКИТ-БАН Теменужка Спасова на тема: „Бърза помощ от Космоса“. Лекцията беше ориентирана към най-широка аудитория и запозна присъстващите с това как наблюденията на Земята от Космоса могат да се използват за предотвратяване и справяне с природните екокатастрофи. В рамките на лекцията беше направена демонстрация на обработка на радарни изображения за наблюдение на наводнение, снежна покривка и плаващ лед.

На снимката: Представителство на ЕК в България

2018

Новини от ЕкзоМарс: Люлин-МО работи в орбита около Марс!

Изкуственият спътник Trace Gas Orbiter (TGO) по съвместния проект на Европейската и Руска космически агенции ЕкзоМарс пристигна до Марс през октомври 2016 г. По пътя до Марс нашият дозиметър Люлин-МО (част от руския неутроен детектор ФРРЕНД) работи безупречно и бяха получени уникални резултати за радиационната обстановка по трасето Земя-Марс, вече публикувани в списание ИКАРУС
https://doi.org/10.1016/j.icarus.2017.12.034.

Началната орбита на TGO беше високоелиптична (примерно 96 000 х 300 км) с период около 4 марсиански денонощия. На 15 март 2017 г. започна деликатната фаза на аеродинамично забавяне в атмосферата с цел намаляване скоростта на спътника и понижаване на орбитата. Всички мощности на TGO бяха насочени към тази рискована операция, при която апаратът се нагрява и могат да се повредят и слънчевите панели, и апаратурата. Уредите за научни изследвания бяха изключени. На 20 февруари 2018 г. тази операция беше приключена успешно: TGO достигна орбита 1050х200 км!

На 12 март 2018 г. бяха проведени първите тестови включвания на научната апаратура.

СЛЕД ЕДНА ГОДИНА МЪЛЧАНИЕ ЛЮЛИН-МО ЗАРАБОТИ УСПЕШНО!

TGO още не е достигнал работната си кръгова орбита с височина около 400 км и период 2 часа. За нейното достигане до средата на април 10 пъти ще бъдат включени двигателите на спътника. Но още от края на март очакваме включване на Люлин-МО в пълен режим на работа.

2018

Образователен семинар "Чиста вода за устойчив свят"

На 22 март 2018 г. в Големия салон на БАН се проведе образователен семинар "Чиста вода за устойчив свят", организиран от Института за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН) по линия на образователна инициатива "Космическо училище" във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22 март, като обявената от ОOН тема за 2018 година е Nature for Water. Това е първият образователен семинар посветен на целите за устойчиво развитие на ООН, и по-конкретно на приоритет 6 Чиста вода (Goal 6: Clean water and sanitation), приоритет 11 Устойчиви градове и общности (Goal 11: Sustainable Cities and Communities), приоритет 15 Живот на сушата (Goal 15: Life on Land). Събитието е посветено също на приoритет "Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване" на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Специални гости и лектори на събитието бяха проф. Чен Джун от Националния център по геоматика на Китай и първи вице-президент на Международното общество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS) и проф. Сонгниан Ли от Университета Райърсън в Торонто, Канада и касиер на Международното общество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS).

Повече информация

2017

Тринадесета международна конференция КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2017

На 2 и 3 ноември 2017 г. се проведе организираната от Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при Българска академия на науките тринадесетата поред Международна конференция "SPACE, ECOLOGY, SAFETY – SES 2017", тази година посветена на 60-годишнината от извеждането в орбита на първия изкуствен спътник на Земята и на 45 години от обявяването на България за космическа държава. Съорганизатори са Българското астронавтическо дружество и Представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО в България, а финансовата подкрепа е от Фонд "Научни изследвания". И тази година домакин на Конференцията беше Руският културно-информационен център (РКИЦ) в София.

На тържественото откриване на Конференцията в Мраморната зала на РКИЦ присъстваха съветникът на Президента на Република България по сигурност и отбрана г-н Илия Милушев, зам. министърът на Образованието и науката проф. Иван Димов, зам. председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев, представители на ръководства на университети и научни институти, наши и чуждестранни учени и специалисти и гости.

Повече информация

2017

Десетото национално изложение ИТИ’2017

На Десетото национално изложение „ИЗОБРЕТЕНИЯ - ТРАНСФЕР - ИНОВАЦИИ – ИТИ’2017, проведено през месец ноември 2017 г., на изобретателски екип от Института за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН) беше присъден златен плакет за отлично представяне с разработката "Системи за акустичен контрол на дронове".

2017

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА "КОСМИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ"

Кръгла маса "КОСМИЧЕСКИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ТЯХНОТО МЯСТО И РОЛЯ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ" в рамките на Тринадесета международна научна конференция "Космос, екология, сигурност" SES 2017, Руски културно-информационен център - 3 ноември 2017 г.

Повече информация

2017

награди за млади и най-млади учени на академията

На тържественото събрание по повод Деня на народните будители, проведено на 1 ноември 2017 г. в големия салон на Българска академия на науките, Президентът Румен Радев и Председателят на БАН акад. Юлиян Ревалски връчиха награди на млади и най-млади учени на академията в конкурсите "Професор Марин Дринов" и "Иван Евстратиев Гешов". Сред наградените са и двама млади учени от Института за космически изследвания и технологии при БАН - гл. ас. д-р Симеон Асеновски беше отличен в конкурса "Проф. Марин Дринов", а докторантката ас. Илина Каменова – в конкурса "Иван Евстратиев Гешов".

Повече информация

2017

Международен салон за иновации IWIS 2017

На състоялия се в полската столица Варшава през месец октомври 2017 г. Международен салон за иновации IWIS 2017 изобретателски колектив от Института за космически изследвания и технологии при БАН спечели един златен и един сребърен медал за иновации в областта на акустичен контрол на дронове.

2017

Международен технически панаир Пловдив 2017 г.

На Международния технически панаир Пловдив 2017 г. за експоната "Енергоефективен безпилотен многороторен летателен апарат" колектив от Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките и Темпекс ЕООД – Пловдив е награден със Златен медал и Диплом.
2017

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ И УЪРКШОП ПО ПРОЕКТ
„ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА“

От 8 до 12 септември 2017 г. в 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград се проведе „Лятно училище EEOBSS“. Целта на лятното училище бе да запознае учениците от българските средни училища с теоретичните и практическите основи на наблюдението на Земята от Космоса, GPS, GNSS и Galileo технологиите и практическите приложения на спътниковите изображения в картографирането на земното покритие, екосистемните услуги и климатичните промени. Инициативата бе открита от директора на 7-мо СУ г-жа Лилия Стоянова, проф. днт Гаро Мардиросян и доц. д-р Лъчезар Филчев. Беше прочетен поздравителен адрес от директора на ИКИТ-БАН чл.-кор. дтн Петър Гецов. Сред официалните гости бяха зам.-кметът по култура и хуманитарни дейности г-жа Христина Шопова и инж. Василиса Павлова - старши експерт в РУО - Благоевград. В продължение на 5 дни преподаватели бяха проф. дтн инж Гаро Мардиросян и доц. д-р Лъчезар Филчев от ИКИТ-БАН, проф. дтн Димитър Димитров от НИГГГ-БАН, д-р Йоанис Манакос (CERTH-ITI, гр. Солун, Гърция) и проф. д-р Райнер Ройтер (OpticSense GmbH, Германия). Всички участници получиха „Сертификат за завършване“. На 13 септември 2017 г. в зала „22-ри септември“ в сградата на община „Благоевград“ се проведе уъркшоп EEOBSS, на който бяха представени и обсъдени текущите тенденции в обучението по наблюдение на Земята в средното училище в Европа и в България.

Проект EEOBSS е финансиран от Правителството на Република България по договор (4000117592/16/NL/NDe), сключен между ИКИТ-БАН и Европейската космическа агенция (ЕКА) в рамките на Плана за европейските коопериращи държави (PECS). Мненията, изразени в тази публикация, по никакъв начин не отразяват официалната позиция на ЕКА.

2017

ДИПЛОМИ И МЕДАЛИ ЗА ИЗОБРЕТАТЕЛИ ОТ ИНСТИТУТА ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Изобретатели от Института за космически изследвания и технологии – БАН са отличени с дипломи и медали от международното жури на Двадесетия юбилеен московски международен салон за изобретения и иновационни технологии “Архимед”.

Събитието се проведе от 16 до 19 май 2017 г. в Конгресно-изложбения център “Соколники” в Москва. Представени бяха повече от 700 изобретения и полезни модела от над 20 държави.

Експертната комисия и Международното жури удостои с дипломи и медали изобретателите от Института за космически изследвания и технологии в категориите: “Авиокосмическа промишленост” и “Наземен, морски и въздушен транспорт”, както следва:

  • със сребърен медал – “МУЛТИРОТОРЕН ВЕРТОЛЕТ И ТАНДЕМ ВЕРТОЛЕТ” с автори чл.-кор. дтн Петър Гецов, д-р инж. Светослав Забунов и проф. дтн Гаро Мардирося
  • с бронзов медал - “СПЪТНИКОВ СПЕКТРОФОТОМЕТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА” с автори чл.-кор. дтн Петър Гецов, проф. дтн Гаро Мардиросян, проф. дтн Живко Жеков и доц. д-р Стилиян Стоянов

2017

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

От 30 май до 3 юни 2017 г. в хотел "Белвю", курортен комплекс "Слънчев бряг" се състоя за 9-та поредна година традиционно организираната от Института за космически изследвания и технологии към БАН Международна конференция по слънчево-земни въздействия - WS-9 На конференцията присъстваха 66 учени от 11 страни: България, Великобритания, Германия, Румъния, Русия, Сърбия, Хърватска, Турция, Украйна, Франция и Чехия. Бяха представени общо 75 научни презентации. След съгласието на авторите всички доклади и постери са публикувани за свободен достъп на уеб-страницата на конференцията http://ws-sozopol.stil.bas.bg/.

Десет от участниците присъстваха на Конференцията благодарение на финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" - Договор № ДПМНФ 01/16 от 29 май 2017 г.

2017

ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА УЧЕНИЦИ

На 26 април 2017 г. в Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките (ИКИТ–БАН) се проведе Образователен семинар за ученици, посветен на Международния ден на авиацията и космонавтиката. Семинарът е организиран по линия на инициатива „Космическо училище“ от ИКИТ–БАН, Българско астронавтическо дружество и Society for Conservation GIS – клон България. Участваха около 130 ученици между 7 и 12 клас от 6 столични училища – Първа английска езикова гимназия, Национална природо-математическа гимназия, Професионална гимназия по електроника, 3 СУ, 45 ОУ и 163 ОУ.

Прочети още

2016

ПРИЗНАНИЕ ЗА ИЗОБРЕТАТЕЛИ ОТ ИКИТ-БАН

В края на 2016 г. Съюзът на изобретателите в България присъди ПРИЗ - СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ВИСОКО ТВОРЧЕСТВО на трима изобретатели от Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките:
чл.-кор. дтн Петър Гецов, д-р инж. Светослав Забунов и проф. дтн Гаро Мардиросян

2016

ДВАНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ - SES 2016”

На 2 и 3 ноември 2016 г. в Руския културно-информационен център (РКИЦ) в София се състоя поредната Двенадесета научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Сигурност - SES 2016”, организирана от Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при Българска академия на науките (БАН), Българското астронавтическо дружество (БАД), Представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО в България и Фондация “Устойчиво развитие за България”. Тази година Конференцията е посветена на 35-годишнината от извеждането в Космоса на двата български изкуствени спътника на Земята “България 1300”.

Прочети още

2016

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА УЧЕН ОТ ИКИТ-БАН

На празнична церемония по повод Деня на Народните Будители, провела се в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, с признанието „Будител 2016”, бяха отличени и наградени личности и институции с будителски дух. В категория „личност” беше отличен и проф. дтн инж. Гаро Мардиросян от Институт за космически изследвания и технологии при БАН. Високото признание той получава за популяризирането на научни знания в продължение на повече от 40 години. Автор е на 9 книги, 3 от които научнопопулярни, а останалите поради лесния за възприемане език и стил са достъпни за широка читателска аудитория. Има около 400 научнопопулярни материала в повече от 30 печатни и електронни медии.

2016

курс за оператори на безпилотни летателни апарати

Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) – БАН обявява, че организира курс за оператори на безпилотни летателни апарати (коптери и самолети) на 16 и 17 ноември.

Курсът ще се проведе в сградата на ИКИТ – БАН на адрес: 1113 София, ул. Академик Г. Бончев № 1, бл. 1, по приложената програма.

Цена на курса 230 лв.

Записване на курса на тел.: 02 988 35 03 и e-mail: office@space.bas.bg

2016

Трета европейска конференция за опазване на природно и културно наследство с геоинформационни технологии

На 11 и 12 октомври 2016 г. се проведе Третата Европейска SCGIS (Society for Conservation GIS) конференция „Геоинформационни технологии за опазване на природно и културно наследство” /Third European Society for Conservation GIS Conference “Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation”/ в гр. София. Конференцията се организира като съвместна инициатива на Института за космически изследвания и технологии към БАН, Европейските клонове на организацията Society for Conservation GIS (SCGIS Chapter Bulgaria и SCGIS Chapter Slovenia), Географския институт Антон Мелик към Словенската академия на науките и изкуствата, ЕСРИ България и Българското географско дружество.

Повече информация можете да намерите тук....

2016

тържества посветени на живота и делото на проф. д-р Виден Табаков

През периода 26 до 30 септември 2016 г. със съдействието на Института за космически изследвания и технологии – БАН се проведоха тържествата посветени на живота и делото на световно известния учен от български произход, изтъкнат авиокосмически инженер, специалист по космическа техника и ракетни двигатели проф. д-р Виден Табаков (1919 - 2015).Повече информация


2016

Международен технически панаир Пловдив – 2016

На Международния технически панаир Пловдив – 2016 представеният от Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките и Консорциум Българска дрон академия експонат “Безпилотна авиационна система (БАС) за радиационно разузнаване” беше отличен с Диплом и Златен медал.

БАС е предназначен за извършване на радиационно разузнаване на местност, търсене и откриване на източници на гама-лъчене и картиране. Данните се предават в сървър, откъдето чрез Интернет постъпват при потребителя за наблюдение в реално време за последваща обработка и оценка на радиационната обстановка.

Авторски колектив: чл.-кор. дтн Петър Гецов, проф. д-р Димо Зафиров, Иван Вълчинов, Станимир Огнянов, Дияна Вълчинова, инж. Владимир Маринов и проф. дтн Гаро Мардиросян.

На Института за космически изследвания при БАН бе присъдена и специална грамота за “Динамичен иновативен дебют на 72-ия Международен технически панаир”.

Може разгледате дипломата тук: Диплома

2016

благодарствени грамоти

Фонд НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ връчи благодарствени грамоти на учени от ИКИТ-БАН

2016

Меморандум за сътрудничество

На 11 юни 2016 г. в Университета в гр. Нинбо (Китай) беше подписан Меморандум за сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа за създаване на Център за технологичен трансфер в областта на науката и технологиите.

От страна на Българска академия на науките Меморандумът подписа директорът на Института за космически изследвания и технологии чл.-кор. проф. Петър Гецов.Меморандум за сътрудничество


2016

ХІІ международна изложба „Хемус 2016 – Отбрана, Антитероризъм, Сигурност“

На проведената от 25 до 28 май 2016 г. в Пловдив ХІІ международна изложба „Хемус 2016 – Отбрана, Антитероризъм, Сигурност“ Институтът за космически изследвания и технологии при БАН беше отличен с диплом и почетен плакет.

2016

Ден на космонавтиката и 50-годишнина от полета на Юрий Гагарин в Космоса

На тържествено събрание в Руския културно-информационен център в София на 12 април 2016 г. по повод Деня на космонавтиката и 50-годишнината от полета на Юрий Гагарин в Космоса бяха наградени учени от Института за космически изследвания и технологии при БАН: чл.-кор. Петър Гецов с медал, а проф. Цветан Дачев, проф. Гаро Мардиросян, доц. Таня Иванова и д-р Красимир Стоянов – с почетни грамоти.

2016

Международно състезание на НАСА “PACE APPS CHALLENGE – 2016”

За четвърти пореден път Институтът за космически изследвания и технологии при БАН е съорганизатор на провежданото в 142 града в света Международно състезание на НАСА “PACE APPS CHALLENGE – 2016”. В България то се проведе на 23 и 24 април 2016 г. в София, Пловдив и Бургас.

2016

Създадена в ИКИТ-БАН апаратура участва изследването на планетата Марс

Eдин от най-интригуващите съвременни научни въпроси e дали някога е съществувал живот на Марс. За да дадат отговор на този въпрос Европейската космическа агенция (ЕКА) и Руската държавна корпорация “Роскосмос” разработиха програмата “ЕкзоМарс” за изследване на планетата Марс. Този проект предвижда изстрелване на спътник за научни изследвания на Марс (TGO) и на десантен модул EDM (“Скиапарели”) през 2016 г., на марсоход и платформа с научни апаратури за изследвания на повърхността на Марс прз 2018 г.

На 14.03.2016 г. в 11:31 ч. българско време от космодрума Байконур с ракета “Протон-М” бяха изстреляни в Космоса спътника TGO и десантния модул EDM (“Скиапарели”) – първи етап от проекта “ЕкзоМарс”. Пътуването на TGO до Марс ще продължи до октомври 2016 г., като 3 дни преди достигане до атмосферата на Марс ще се осъществи отделянето на EDM от TGO и кацането на EDM на Марс. След това TGO ще влезе в силно изтеглена елиптична орбита около Марс с постепенно намаление на височината и установяване в кръгова орбита на височина около 400 km. През декември 2017 г. ще започне т.нар. Научна фаза на TGO, която ще продължи около 5 години.

Научната апаратурата на орбиталната станция TGO включва: комплекс за изследване на състава на атмосферата и климата; спектрометри за откриване и изследване на малки газови примеси – метан и следи от други газове в атмосферата с концентрация под 1% (водни пари, азотни окиси, ацетилен) с възможен биологичен или геоложки произход; неутронен детектор “ФРЕНД” за събиране на данни за наличие на воден лед под повърхността на планетата до 1 m дълбочина, част от който ще бъде и българо-руския дозиметър “Люлин-МО” за изследване на радиационните условия по трасето до Марс и в орбита около Марс; камера с висока разделителна способност за картографиране на повърхността и търсене на подходящи за кацане места.

През 2012 г в Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН) беше получена покана от директора на Института за космически изследвания на Руската академия на науките (ИКИ-РАН) акад. Лев Зеленый за участие в ЕкзоМарс с дозиметрични апаратури и беше сключен тристранен договор за съвместни радиационни изследвания в рамките на проекта ЕкзоМарс между ИКИТ-БАН, ИКИ-РАН и Института за медико-биологични изследвания на РАН (ИМБП-РАН). Дозиметрите са разработени и произведени в ИКИТ-БАН, а финансирането на разработката на дозиметрите Люлин-МО за ФРЕНД е от ИКИ-РАН.

Научните задачи на експериментите Люлин–MO и Люлин–MЛ на борда на TGO 2016 и научната платформа 2018 г. са:

  • Измервания по трасето на полета до Марс, в орбита около Марс и на повърхността на планетата на основните дозиметрични параметри и определяне на радиационните дози в електронните компоненти, както и дозите в човешкото тяло, които ще бъдат получени при бъдещи пилотирани полети. Данните от дозиметъра и неутронния детектор ще се използват за оценка на пълната доза от заредените частици и неутроните.
  • Определяне на дневните и сезонни вариации на радиационните параметри в орбита около Марс и на повърхността му.
  • Сравнение на резултатите от измерванията в орбита около Марс и на повърхността му.
  • Получаване на нови данни за усъвършенствуване на съществуващите модели на радиационната обстановка в междупланетното пространство и на Марс, и оценка на радиационния риск за екипажите на бъдещи пилотирани полети.

Първото включване на апаратурата Люлин-МО на борда на TGO е планирано за 4–5. 04. 2016 г. Тогава ще започне и анализирането на получените данни.

Колективът от ИКИТ-БАН, разработил експеримента и апаратурата е с ръководители проф. дфн Йорданка Семкова и проф. дфн Цветан Дачев, и включва учените и специалисти Стефан Малчев, Пламен Димитров, Борислав Томов, Юри Матвийчук, Росица Колева, Венцислев Митев, Светослав Чакъров и Красимир Кръстев.

На снимката: ФРЕНД и дозиметъра Люлин-МО

2016

Първи данни от дозиметъра Люлин-МО на борда на спътника TGO на съвместния проект на ЕКА и Роскосмос ЕкзоМарс

На 06.04.2016 г. от Европейския център за управление на полетите (ESOC) в Дармщад – Германия беше направено първото тестово включване на неутронния спектрометър ФРЕНД и на неговия дозиметър Люлин-МО на борда на спътника TGO на съвместния проект на ЕКА и Роскосмос ЕкзоМарс.

TGO беше изстрелян на 14.03.2016 г. към Марс от космодрума Байконур.

ФРЕНД е създаден в Института за космически изследвания на Руската академия на науките (ИКИ-РАН), а дозиметърът Люлин-МО е създаден в Института за космически изследвания и технологии-БАН по договор с ИКИ-РАН и Института за медико-биологични проблеми на Руската академия на науките.

Анализът на първите данни, получени от дозиметъра Люлин-МО показват, че той функционира нормално във всички предвидени режими на работа. Получени са данни за радиационните условия в междупланетното пространство на разстояние около 7,5 млн. km от Земята. Средната измерена доза от галактичните космически лъчи е 15 микрогрея в час, средният поток частици е 2,9 cm2/s.

До 24.04. 2016 г. е предвидено да се завърши тестването и въвеждането в експлоатация на всички системи на спътника TGO и да започнат периодични научни изследвания. Очаква се ФРЕНД и дозиметърът Люлин-МО да работят по време на целия етап на прелитане до Марс.

На снимката: Дозиметър “Люлин-МО”, част от научната апаратура “ФРЕНД” на борда на спътника TGO. Габарити: 160 х 100 х 45 mm; Маса: 0.7 кg; Енергоконсумация: 3 W; Обем на данните: 250 килобайта/ден.

2015

Награда

В края на изминалата 2015 година Институтът за космически изследвания и технологии при БАН беше награден на „Тесла Фест“ в Сърбия освен с грамота и златен медал, и с купа GRAND PRIX за цялостно изобртателско творчество през 2015 година.