ИСТОРИЯ

През 1969 г. към Президиума на Българска академия на науките се основава Научна група по физика на Космоса. С решение на Бюрото на Министерски съвет от 1975 г. тази група прераства в Централна лаборатория за космически изследвания (ЦЛКИ), която през 1987 г. е преструктурирана в Институт за космически изследвания при БАН (ИКИ – БАН).

През октомври 1990 г. се създава Лаборатория по слънчево-земни въздействия (ЛСЗВ – БАН). През 1996 г. ЛСЗВ – БАН се трансформира в Централна лаборатория за слънчево-земни въздействия (ЦЛСЗВ – БАН) и към нея се обособява филиал в гр. Стара Загора, а през 2008 г. се преобразува в Институт за слънчево-земни въздействия (ИСЗВ – БАН).

В рамките на реформата в Българската академия на науките с решение на Общото събрание от 23 март 2010 г. чрез сливане на Института за космически изследвания (ИКИ) и на Института за слънчево-земни въздействия (ИСЗВ) се създава ново звено – Институт за космически и слънчево-земни изследвания (ИКСИ – БАН).

От началото на 2012 година, с решение на общото събрание на БАН, института се преименова на Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ – БАН).