ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАТИВЕН


връзки с обществеността и административно-стопанска дейност


Валери Васев

vassev@space.bas.bg
тел.: +359 2 979 24 21
GSM: +359 879 807 967

Главeн юрисконсулт


Манoел Генев

jurist@space.bas.bg
тел.: +359 2 979 34 85
GSM: +359 884 897 731

Административен секретар


Аделина Кузева

office@space.bas.bg
тел.: +359 2 979 24 71
GSM: +359 878 861 683

Човешки Ресурси


Димитрина Кънчева

dkancheva@space.bas.bg
тел.: +359 2 979 24 48
GSM: +359 885 288 819

ОТДЕЛ
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН


Главен Счетоводител


Марияна Тончева

MToncheva@space.bas.bg
finance@space.bas.bg
тел.: +359 2 979 24 47
GSM: +359 882 429 065

Банкови сметки


BGN IBAN: BG14UBBS88883141475901
BIC код: UBBSBGSF
банка - ОББ АД

EUR IBAN: BG90UNCR96603419765003
UniCredit BULBANK клон “Иван Вазов”
BIC: UNCRBGSF