На вниманието на участниците в Космос, Екология, Сигурност (Space, Ecology, Safety) – SES 2020

Уважаеми участници и гости в Шестнадесетата международна научна конференция "Космос, Екология, Сигурност – SES 2020", както вече знаете, Конференцията ще се проведе от 2 до 4 декември (сряда - петък) 2020 г. в смесена форма – присъствено и онлайн.

Съгласно Програмата откриването и пленарната сесия ще се проведат в смесена форма на 2 декември (сряда) в зала 309 на Института за космически изследвания и технологии – блок № 1. Поканените чуждестранни лектори и гости ще представят докладите си онлайн.

В четвъртък и петък паралелни сесии няма да има. Те ще се провеждат последователно както следва:

  • Сесия 1 – Космическа физика: 03.12.2020 (четвъртък) от 09:30 до 13:30 часа
  • Сесия 2 – Аерокосмически технологии и Биотехнологии: 03.12.2020 (четвъртък) от 14:30 до 17:00 часа
  • Сесия 3 – Дистанционни изследвания и ГИС: 04.12.2020 (петък) от 13:30 до 14:30 часа
  • Сесия 4 – Екология и мениджмънт на риска: 04:12.2020 (петък) от 09:30 до 12:30 часа
  • Сесия 5 – Космическо материалознание и нанотехнологии: 04:12.2020 (петък) от 15:30 до 16:30 часа
  • Кръгла маса и закриване на SES 2020: 04:12.2020 (петък) от 17:00 до 18:00 часа

Постерните представяния се включват в посочените часове за всяка сесия.

Сборник SES 2020 e готов в електронна форма и е качен на сайта на Конференцията SES 2020.

Желаещите да изпратят презентациите си могат да го направят на адрес: ses2020@abv.bg. Препоръчително е презентациите да съдържат 4-5 слайда.

Технически подробности ще бъдат разяснени при Откриването на Конференцията.

Пожелаваме успех и бъдете здрави!


Zoom meeting-SES2020

Topic: ШЕСТНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ SES 2020 - Откриване

Time: Dec 2, 2020 16:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/9941351730?pwd=RSt2Z1JJMkpVMjFuQWtyVzFyQWtkZz09
Meeting ID: 994 135 1730
Passcode: j9ha0c

Topic: Сесия 1 – Космическа физика: 03.12.2020 (четвъртък) от 09:30 до 13:30 часа

Time: Dec 3, 2020 09:00 AM Sofia
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84442250836?pwd=U3A3TTAxWnl4eTZuK2ZreUhJcVJDZz09
Meeting ID: 844 4225 0836
Passcode: 559192

Topic: Сесия 2 – Аерокосмически технологии и Биотехнологии: 03.12.2020 (четвъртък)  от 14:30 до 17:00 часа 
Time: Dec 3, 2020 02:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82854081702?pwd=cFF1MG9DU0tFSHB6UU80MHVvNk83UT09
Meeting ID: 828 5408 1702
Passcode: 398194

Topic: Сесия 4 – Екология и мениджмънт на риска: 04:12.2020 (петък)  от 09:30 до 12:30 часа
Time: Dec 4, 2020 09:00 AM Sofia
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82993426488?pwd=WjBpQVVzSlBPd1NkbUd5SkpHQ0tJUT09
Meeting ID: 829 9342 6488
Passcode: 386338

Topic: Сесия 3 – Дистанционни изследвания и ГИС: 04.12.2020 (петък)  от 13:30 до 14:30 часа
Time: Dec 4, 2020 01:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88202881031?pwd=Sm9XQ2hBaVZCQ25QRDdQSUhaM1FFQT09
Meeting ID: 882 0288 1031
Passcode: 179399

Topic: Сесия 5 – Космическо материалознание и нанотехнологии: 04:12.2020 (петък)  от 15:30 до 16:30 часа
Time: Dec 4, 2020 03:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84734083968?pwd=OXhLN0pDenBFL0xyUS9RRVJSRmR1QT09
Meeting ID: 847 3408 3968
Passcode: 480150

Topic: Кръгла маса и закриване на SES 2020: 04:12.2020 (петък)  от 17:00 до 18:00 часа
Time: Dec 4, 2020 04:30 PM Sofia
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82223506564?pwd=M0JEcUQ1eVJtWFBKRSttVEpiSHJGdz09
Meeting ID: 822 2350 6564
Passcode: 947315


От 2 до 4 декември 2020 г. ще се проведе поредната Шестнадесета международна научна конференция Космос, Екология, Сигурност (Space, Ecology, Safety) – SES 2020

под мотото
"Членството на България в Европейската космическа агенция"

ПРОГРАМА

Крайни срокове

Регистрация и изпращане на абстракт – 16.10.2020
Обявяване на програмата с приетите доклади – 22.10.2020
Изпращане на пълен текст на доклада – 03.11.2020

Моля изпратете попълнената регистрационна форма в електронен вид на 
e-mail: ses2020@space.bas.bg

Указания за оформяне на доклада в пълен текст

Доклади, които не са оформени според указанията
или не са изпратени в срок няма да бъдат публикувани.

Шаблон за оформяне на доклада

http://www.space.bas.bg      e-mail: ses2020@space.bas.bg

   
Такса за правоучастие: Таксата правоучастие включва:

за участници от България - 60 лв.
за докторанти и студенти - 30 лв.
за участници от чужбина - 70 Евро

  • Програма;
  • CD с доклади;
  • Коктейл;
  • Кафе-паузи.
Таксата да се внася предварително по банкова сметка, а в деня на откриването да се представи банковото бордеро. Таксата след откриването е 80 лв. с ДДС.
 
Банкова сметка в лева: Банкова сметка в Евро:

ОББ АД, София
IBAN в лева: BG14UBBS88883141475901
BIC код: UBBSBGSF 

UniCredit BULBANK клон "Иван Вазов"
IBAN в EUR: BG90UNCR96603419765003
BIC: UNCRBGSF 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател: акад. Юлиан Ревалски

Председател:   Членове:
член-кор. д.т.н. Петър Гецов   проф. д.ф.н. Цветан Дачев
    доц. д-р Мария Димитрова
Заместник-председател:   д-р Константин Пеев
проф. д.т.н. Гаро Мардиросян   д-р Красимир Стоянов
    маг. Валери Васев
Секретар:   маг. Марияна Тончева
доц. д-р Лъчезар Филчев   маг. Аделина Кузева

НАУЧНО-ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

акад. Лев Зеленый – Русия   генерал д-р Георги Иванов
акад. Валерий Бондур – Русия   генерал д-р Александър Александров
проф. Серж Кучми – Франция   чл.-кор. д.т.н. Петър Гецов
проф. Герасимос Пападопулос – Гърция   проф. д-р Румен Недков
проф. Зденек Немечек – Чехия   чл.-кор. д.ф.н. Петър Велинов
проф. Стефано Тинти – Италия   чл.-кор. д.т.н. Филип Филипов
проф. Ричард Хай – Англия   проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
проф. Стефан Манеголд – Нидерландия   проф. д.с.н. Никола Вичев
доц. Богдан Загайевски – Полша   проф. д-р Бойко Рангелов
д-р Стоян Велкоски – Северна Македония   доц. д-р Георги Желев
    доц. д-р Алексей Стоев
    маг. Цвета Среброва