КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

професор - Държавен вестник брой 96 / 19.11.2021 г. (стр. 53, № 23) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник брой 86 / 15.10.2021 г. (стр. 106, № 9) / http://dv.parliament.bg...

професор - Държавен вестник брой 62 / 27.07.2021 г. (стр. 93, № 632) / http://dv.parliament.bg...

главен асистент - Държавен вестник брой 54 / 29.06.2021 г. (стр. 203, № 520) / http://dv.parliament.bg...

професор - Държавен вестник брой 41 / 18.05.2021 г. (стр. 67, № 899) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник брой 41 / 18.05.2021 г. (стр. 67, № 899) / http://dv.parliament.bg...

главен асистент - Държавен вестник брой 22 / 16.03.2021 г. (стр. 67, № 899) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник брой 100 / 24.11.2020 г. (стр. 67, № 899) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник брой 100 / 24.11.2020 г. (стр. 67, № 899) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник брой 56 / 23.06.2020 г. (стр. 88, № 446) / http://dv.parliament.bg...

професор - Държавен вестник брой 98 / 13.12.2019 г. (стр. 117-118, № 1253) / http://dv.parliament.bg...

професор - Държавен вестник брой 98 / 13.12.2019 г. (стр. 117-118, № 1253) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник брой 98 / 13.12.2019 г. (стр. 117-118, № 1253) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник бр. 76 / 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник бр. 76 / 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник бр. 76 / 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник бр. 37 / 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник бр. 37 / 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416) / http://dv.parliament.bg...

професор - Държавен вестник бр. 37 / 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416) / http://dv.parliament.bg...

професор - Държавен вестник бр. 12 / 06.02.2018 г. (стр. 59, № 1019) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник бр. 100 / 15.12.2017 г. (стр. 165, № 9507) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568) / http://dv.parliament.bg...

доцент - Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568) / http://dv.parliament.bg...

професор - Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. (стр. 41, № 8568) / http://dv.parliament.bg...

главен асистент - Държавен вестник бр. 81 / 10.10.2017 г. (стр. 58, № 7307)

професор - Държавен вестник бр. 57 / 14.07.2017 г. (стр. 216, № 4934)

доцент и главен асистент - Държавен вестник бр. 32 / 21.04.2017 г. (№ 2780)

главен асистент - Държавен вестник бр. 7 / 20.01.2017 г. (№ 115)

главен асистент и доцент- Държавен вестник бр. 88 / 08.11.2016 г. (№ 8723)

доцент и главен асистент - Държавен вестник бр. 51 / 05.07.2016 г. (№ 5195)

доценти - Държавен вестник бр. 42 / 03.06.2016 г. (№ 4170)

главен асистент - Държавен вестник бр. 31 / 19.04.2016 г. (№ 2833)

професор - Държавен вестник бр. 2 / 08.01.2016 г. (№ 8389)

доцент - Държавен вестник бр. 53 / 14.07.2015 г. (№ 4571)

професор - Държавен вестник бр. 35 / 15.05.2015 г. (№ 3173)

професор - Държавен вестник бр. 26 / 7.04.2015 г. (№ 2362)

доцент - Държавен вестник бр. 20 / 17.03.2015 г. (№ 1736)

професор и доцент - Държавен вестник бр. 13 / 17.02.2015 г. (№ 100)

главен асистент - Държавен вестник бр. 4 / 16.01.2015 г. (№ 40)

доцент - Държавен вестник бр. 33 / 11.04.2014 г. (№ 79)

професор и доцент - Държавен вестник бр. 12 / 11.02.2014 г. (№ 27)

главен асистент - Държавен вестник бр. 9 / 31.01.2014 г. (№ 25)

професор - Държавен вестник бр. 100 / 19.11.2013 г. (№ 22)

главен асистент - Държавен вестник бр. 97 / 08.11.2013 г. (№ 8115)

доцент - Държавен вестник бр. 31 / 29.03.2013 г. (№ 282)

професори, доцент и главен асистент - Държавен вестник бр. 94 / 30.11.2012 г. (№ 10747)

професор и доцент - Държавен вестник бр. 85 / 06.11.2012 г. (№ 9669)

професори и главен асистент - Държавен вестник бр. 46 / 19.06.2012 г. (№ 621)

професор и доценти - Държавен вестник бр. 17 / 28.02.2012 г. (№ 56)

доцент - Държавен вестник  бр. 94 / 29.11.2011 г.  (№ 45 )