ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ


2023

Деветнадесета международна научна конференция SES 2023

От 24 до 26 октомври 2023 г. ще се проведе поредната Деветнадесета международна научна конференция Космос, Екология, Сигурност (Space, Ecology, Safety) – SES 2023

посветена на
35-годишнината от научната програма "ШИПКА"
за космическия полет на Александър Александров