ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ


2019

научна конференция

От 6 до 8 ноември 2019 г. ще се проведе поредната Петнадесета международна научна конференция Космос, Екология, Сигурност (Space, Ecology, Safety) – SES 2019.

Тя е посветена на 150-годишнината на БАН, 50-годишнината на ИКИТ-БАН и 40-годишнината от полета на първия български космонавт Георги Иванов.

По време на Конференцията ще бъде експонирана изложба "Петдесет години Институт за космически изследвания и технологии".

Програма

Повече информация