ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ


2022

Осемнадесета международна научна конференция SES 2022

От 19 до 21 октомври 2022 г. ще се проведе поредната Осемнадесета международна научна конференция Космос, Екология, Сигурност (Space, Ecology, Safety) – SES 2022

посветена на
Петдесет години
България - "Космическа държава"