Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса (Е#КОС_ЛАБ)

Проектът "Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса –Е # КОС_ЛАБ" се определя като пилотен за създаване на предпоставки за повишаване на знанията на ученици между 8-12 клас в областта на науки за Земята и наблюдение на Земята от Космоса и за мотивиране на учителите за съвместна работа с научни институти като възможност за модернизиране на обучителни методи в училищата базирайки се на научния подход.

За успешното изпълнение на проекта Директорите на училищата, които бяха включени в проекта, получиха грамота за цялостен принос при разширяване на партьорства между Научни институти и образователни учреждения и популяризиране на науката в подкрепа на модернизирането и въвеждането на иновативни практики и методи в обучението на млади хора.

Всички учители - представители на училища от цяла България получиха сертификат за участие в обучение за прилагане на Ръководство "Информационни технологии за наблюдение на Земята от Космоса" и безплатен екземпляр за библиотеката в училище.

Надяваме се на следващи още по-вдъхновяващи срещи за популяризиране на иновативните методи и практики на обучение, които ще подсилят взаимообвързаността между "Наука- Образование" и "Иновации-Младеж".

С благодарности за всички проявили интерес към Науки за Земята от Космоса!

От целия Екип на проект Е#КОС_ЛАБ

д-р Камелия Радева - Ръководител проект
доц. д-р Лъчезар Филчев - Ръководител екип "Обучителни направления"

Нашите лектори:
проф. дтн Гаро Мардиросян (ИКИТ-БАН)
проф. дтн Димитър Димитров (НИГГГ-БАН)
доц. д-р Ива Иванова (ИКИТ-БАН)

Техническо звено:
доц. д-р Георги Желев - рецензент "Практическо ръководство Информационни технологии за наблюдение на Земята от Космоса"
Мариана Захаринова - техническо оформление
маг. Цвета Среброва - техническо оформление