I-ВИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОГРАМА "КОПЕРНИК" НА ЕС ЗА ДЪРЖАВНИ, НАУЧНИ, БИЗНЕС И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Семинарът беше организиран съвместно от Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН) (член на мрежата Copernicus Academy) и сдружение GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays) с любезното съдействие и подкрепа на Министерство на икономиката (МИ) и Министерство на образованието и науката (МОН) на Република България.

Обучителната сесия за достъп и работа с данни и продукти от програмата "Коперник" се проведе на 22.11.2018 г. (четвъртък) в сградата на Лабораторен комплекс, лаб. 125, София Тех Парк в гр. София. Над повече от 70 участници от над 50 институции от цялата страна бяха представени наличните свободни данни и продукти от програма "Коперник", както и начините за тяхната обработка и извличане на допълнителна информация с нова добавена стойност.

Моменти от обучителната сесия на Семинара в София Тех Парк

На 23.11.2018 г. (петък) в Големия салон "Марин Дринов", БАН-Администрация, при засилен интерес – над 200 регистрирани участника, се проведе семинарът с информационна част за програма "Коперник" и възможностите й за научни изследвания, бизнес и иновации, както и представяне на конкретни приложения на „Коперник“ от български организации в различни сфери на практиката. След прочетените поздравителни адреси от зам.-министър г-жа Лилия Иванова (МИ), зам.-министър г-н Валентин Йовев (Министерство на регионалното развитие и благоустройството), и зам.-министър Карина Ангелиева (МОН) в официалната част на Семинара бяха представени актуални възможности за кандидатстване по програми от приоритет "Космос" на Хоризонт 2020 (доц. д-р Дойно Петков, ИКИТ-БАН), съвременното състояние на програмата на ЕКА-PECS за България (ст. експерт Петя Пиперкова, МИ), вкл. за бизнеса и академичните институции, които предлага програма "Коперник", както и връзката на Програмата с Групата за наблюдение на Земята (доц. д-р Любка Пашова, зам. национален представител в GEO). В останалата част от Семинара бяха представени 20 доклада с конкретни български приложения с използване на данни, продукти и услуги от програма „Коперник“, разделени по услугите на Програма в тематични сесии.

Моменти от Семинара в Големия салон "проф. Марин Дринов", БАН

Докладите от Семинара ще бъдат публикувани в Сборник с абстракти с ISSN и DOI, а презентациите ще бъдат налични на сайта на мероприятието https://cope4bg2018.copernicus.bg/, както и в YouTube.