Четиринадесета международна конференция
КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2018

От 7 до 9 ноември 2018 г. се проведе организираната от Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките (ИКИТ-БАН), Българското астронавтично дружество и Представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО в България четиринадесетата поред Международна конференция "SPACE, ECOLOGY, SAFETY – SES 2018", тази година посветена на 30-годишнината от Научната програма "Шипка" и полета на българския космонавт Александър Александров. Домакин на Конференцията и тази години беше Руският културно-информационен център (РКИЦ) в София, а финансовата подкрепа е от Фонд "Научни изследвания" по Проект ДПМНФ 01/20 – 23.08.2018.

На тържественото откриване на Конференцията в Мраморната зала на РКИЦ присъстваха космонавтът генерал Александър Александров, представители и на други академични звена, университети, министерства и гости.

Водещият проф. Гаро Мардиросян даде думата за откриване на Конференцията и за кратко експозе на Председателя на Организационния комитет и Председател на Българско астронавтично дружество (БАД) чл.-кор. Петър Гецов. След това за най-интересните моменти от полета си разказа ген. Александров. Организатори и участници бяха поздравени писмено и лично от: председателя на БАН акад. Юлиян Ревалски, от директора на ИКИТ-БАН проф. Румен Недков, Руската академия на науките, офиса на програмата "Коперникус", Унивeрситета в Олденбург (Германия), Военна академия "Г.С.Раковски", Технически университет – София, Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски", Институт по механика при БАН, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров", Институт ГАПЕ (Македония), Нов български университет и изпълняващата длъжността директор на РКИЦ г-жа Наталия Киктенко.

На пленарната сесия бяха изнесени два доклада от поканените чуждестранни гости д-р Райнер Ройтер от Унирситета в Олденбург, г-н Антони Веколи от офиса на "Коперникус", проф. Йорданка Семкова и проф. Цветан Дачев. Всички доклади третират актуални проблеми на космическите технологии и използването на резултатите от тях от потребители в най-различни отрасли на науката, практиката и ежедневието, както и най-новите постижения на българските учени в тази насока.

По традиция на Конференцията беше експонирана изложба с рисунки от доц. Петър Стоянов, озаглавена "Космос-75".

Тържественото откриване завърши с коктейл.

На следващия ден Конференцията продължи работата си в 5 сесии: "Космическа физика", "Аерокосмическа техника и биотехнологии", "Дистанционни изследвания и ГИС", "Екология и мениджмънт на риска" и "Космическо материалознание и нанотехнологии". Бяха изнесени и представени на постери повече от 70 доклада с автори и съавтори от над 10 страни (България, Русия, Германия, Китай, Молдова, Армения, Малдивите, Турция, Грузия, Израел и др.). Традиционно най-многобройна беше групата участници от Русия.

В рамките на Конференцията се проведе и едно съпътстващо мероприятие – тренинг семинар за тематична обработка на данни от Коперникус с SNAP.

На закриването на Конференцията председателите на сесии проф. Цветан Дачев, чл.-кор. Петър Гецов, доц. Лъчезар Филчев и проф. Гаро Мардиросян представиха и анализираха работата в отделните секции, като бяха изтъкнати актуалността на темите и подчертаната ориентация на разработките към нуждите на практиката.

Представените и приети доклади ще бъдат публикувани в Сборник "SES 2018".

Следващата Петнадесета международна конференция "КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2019" ще се преведе през месец ноември 2019 г. и ще бъде посветена на 150 годишнината от създаването на БАН, 50 годишнината от организираните космически изследвания в България и 40 годишнината от полета на първия български космонавт Георги Иванов.