Петнадесета международна научна конференция
КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2019

Тазгодишната петнадесета поред международна научна конференция „Космос, Екология, Сигурност – SES 2019“ е посветена на 3 знаменателни дати: 150-тата годишнина на Българската академия на науките (БАН), 50 години от създаването на Института за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН) и 40 годишнината от полета на първия български космонавт Георги Иванов. Както и през последните 10 години, Конференцията се проведе в Руския културно-информационен център (РКИЦ) в София. Организатори са ИКИТ-БАН, Българската астронавтична федерация и РОССОТРУДНИЧЕСТВО.

Конференция SES 2019 беше открита на 7 ноември 2019 г. в Мраморното фоайе на РКИЦ. Присъстваха космонавтът генерал Георги Иванов, съветникът на Президента на Република България полк. Илия Милушев, директорката на РКИЦ г-жа Олга Широкова, ръководствата на ИКИТ-БАН и БАД, учени, специалисти и граждани.

Водещият проф. Гаро Мардиросян даде думата на председателят на Организационния комитет чл.-кор. Петър Гецов, който с кратко слово приветства участниците и откри Конференцията. Приветствие поднесе и директорът на ИКИТ-БАН проф. Румен Недков. Г-жа Олга Широкова връчи почетни грамоти по повод знаменателните годишнини и за личен принос в укрепване и развитие на научно-техническото сътрудничество между България и Русия в усвояването на Космоса на ген. Георги Иванов и на 8 учени от ИКИТ-БАН.

Към организаторите и участниците бяха поднесени поздравления от името на Президента на Република България Румен Радев, от проф. Виктор Бенгин от Института по медико-биологични проблеми на Руската академия на науките, оф. Константинос Перакис от Университета в Тесалия – Гърция, председателката на Съюза на учените в България проф. Диана Петкова, чл.-кор. Екатерина Бъчварова – директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите, проф. Никола Колев от името на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, чл.-кор. Филип Филипов от Технически университет – София, завеждащия Международен отдел на Съюза на изобретателите на България д-р Роксандра Памукова, д-р Стоян Велкоски – директор на Институт ГАПЕ – Скопие, Северна Македония, от Института по микробиология при БАН и др.

Генерал Георги Иванов произнесе кратко, но вълнуващо слово.

На пленарната сесия бяха изнесени 3 доклада от проф. Константинос Пракис, проф. Йорданка Семкова и проф. Цветан Дачев.

В рамките на Конференция „SES 2019“ беше провeдена кръгла маса на тема „Предизвикателства и възможности за прилагане на дистанционните изследвания за устойчиво развитие и опазване на околната среда“, на която присъстваха представители на заинтересовани институции и ведомства. Преди дискусиите бяха представени презентации проф. Гаро Мардиросян и д-р Камелия Радева. Директорат на ИКИТ-БАН проф. Румен Недков в кратко експозе представи актуалните задачи и проекти на Института, както и перспективите пред него в контекста на темата на кръглата маса.

Следобед и на следващия ден в четирите сесии „Космическа физика“, „Аерокосмическа техника и биотехнологии“, „Дистанционни изследвания и Геоинформационни системи“ и „Екология и мениджмънт на риска“ бяха представени общо над 60 доклада в устна и постерна форма. Като автори и съавтори участват учени, докторанти и специалисти, включително и над 30 от чужбина. По традиция най-много чуждестранни участници са от Русия.

На заключителната сесия, на която присъстваха и Директорката на РКИЦ г-жа Олга Широкова и д-р Константин Пеев, председателите на четирите сесии чл.-кор. Петър Велинов, чл.-кор. Петър Гецов, доц. Лъчезар Филчев и проф. Гаро Мардиросян представиха накратко изнесените доклади и дискусиите по тях. Отново беше изказана благодарност на ръководството и служителите на РКИЦ, които направиха всичко възможно за осигуряване на прекрасни условия за успешното провеждане на Конференцията.

По традиция в рамките на конференцията беше експонирана художествената изложба на доц. Петър Стоянов „Есенни листа“.

Беше направена и традиционната обща снимка на стъпалата пред РКИЦ, след което в Мраморното фоайе беше даден коктейл за участниците.

Всички изнесени доклади ще бъдат отпечатани в Сборник „SES 2019“.

Следващата шестнадесета международна научна конференция „Космос, Екология, Сигурност – SES 2020“ ще се проведе през месец ноември 2020 г.