European Space Agency – Plan for European Cooperating States (ESA-PECS)

International Programs

 • Monitoring water productivity in crop production areas from food security perspectives, ESA-NRSCC, 2020 – 2023, Project Leader Lachezar Filchev
 • Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FP-CUP), European Commission, 2020 – 2023, Project Leader Lachezar Filchev
 • Подпомагащи дейности на Националните референтни центрове по земно покритие към Услугата за мониторинг на земната повърхност на програмата "Коперник" (CLMS) (CLMS/NRCs-LC), 2020 – 2021, Project Leader Ventseslav Dimitrov
 • Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в избрани държави-членки (ДЧ) (CLIMA), 2020 – 2021, Project Leader Kamelia Radeva
 • Cooperation Of Space NCPs as a Means to Optimise Services under Horizon 2020 plus (COSMOS2020plus), European Commission Horizon 2020 – Space, 2019 – 2020, Project Leader Doyno Petkov
 • Operation of Liulin-AR spectrometer at Argentinian SABIA-MAR setellite (Liulin-AR), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 2018 – 2024, Project Leader Tsvetan Dachev
 • International Space Weather Initiative (ISWI), Комитет за мирно използване на космическото пространство към ООН, 2009 – , Project Leader Katya Georgieva
 • Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS (GEO-CRADLE)

Bulgarian National Science Fund

Bilateral agreements (free equivalent exchange)

 • Study of the Earth atmosphere trace gases - Deployment of remote sensing technique for monitoring of atmospheric trace gases from ground and flying platforms, 2000 - , Project Leader Rolf Werner
 • Изучение влияния спорадической солнечной активности на турбулентность земной ионосферы на средних широтах с использованием радиотелескопа УРАН-4 и данных космических аппаратов, 2018 – 2021, Project Leader Boian Kirov
 • Изследване на възможностите за анаеробна биодеградация на органически отпадъци на борда на космически апарати ("Бион-М", "Фотон-М" и МКС") (Биодеградация), 2017 – 2024, Project Leader Plamen Angelov
 • Вариации на слънчевата активност и влиянието им върху процесите на взаимодействие в атмосферната плазма на средни ширини, ), 2017 – 2019, Project Leader Katya Georgieva
 • Сърфатронно ускорение на релативистки заредени частици от пакети електромагнитни вълни в космическа плазма (Сърфатрон), 2016 – 2020, Project Leader Rumen Shkevov
 • Осем канален електростимулатор за лечение на исхемична болест на сърцето, 2016 – 2020, Project Leader Stoyan Tanev
 • Изследване на дългосрочните изменения на слънчевата активност и техните земни проявления (Геоефективност), 2015 – , Project Leader Katya Georgieva
 • Изследване в приповърхностната зона на плазмено- вълновите процеси на взаимодействие на орбитални станции (свръхголеми космически апарати) с йоносферата (шифър Обстановка) (Взаимодействие), 2015 – , Project Leader Boian Kirov
 • Совместный анализ спутниковых и наземных данныхпо регистрации ультранизкочастотных электромагнитныхполей для диагостики эфектов солнечной и сейсмической актияности в околоземном космическом пространстве (ШУМАН), 2015 – , Project Leader Dimitar Teodosiev
 • Исследование динамики распределения дозовых характеристик ионизирующего космического излучения в антроморфозном фантоме на МКС в рамках международного эксперимента "Матрешка-Р" (Фантом - Доза), 2015 – 2024, Project Leader Tsvetan Dachev
 • Изследване на биологически значими характеристики на космическото йонизиращо излъчване с използване на дозиметъра "РД3 Б3" на спътника "Бион-М"2 (РД3 Б3), 2015 – 2024, Project Leader Tsvetan Dachev
 • Аерокосмически регионален екологичен мониторинг на Черно Море (Монитор –ЧМ), 2012 – , Project Leader Petar Getzov
 • Связь космических лучей с йонизацией и токами проводимости в атмосфере на основе регулярных измерений на уровне Земли и модельных расчетов (Связь-Лучи), 2010 – 2024, Project Leader Peter Velinov
 • Космическая погода: источники, влияние на Землю, прогнозы (Космическо време), 2010 – 2024, Project Leader Peter Velinov
 • Медико-биологически проблеми свързани със слънчевата активност (Хелиобиология), 2010 – 2020, Project Leader Malina Jordanova
 • Modeling of cosmic ray induced ionization in the ionospheres and atmospheres of the Earth and planets, 2007 – 2024, Project Leader Peter Velinov
 • Разработване на информационни технологии и инфраструктури за целите на аерокосмическите дистанционни изследвания на Земята (Инфраструктура), 2003 – , Project Leader Hristo Nikolov
 • Развитие на нови технологии за аерокосмически дистанционни изследвания на земната повърхност (Аерокосм-10), 2003 – , Project Leader Doyno Petkov

Program for Supporting Young Scientists and PhD Students at BAS

 • Моделиране и картографиране на хлорофилно и азотно съдържание на посеви от зимна пшеница чрез многоканални сателитни изображения, 2017 – 2019, Project Leader Ilina Kamenova
 • Оценка на състоянието на посеви от зимна рапица в Североизточна България чрез спътникови и наземни данни, 2017 – 2019, Project Leader Dessislava Ganeva-Kiryakova
 • Хибриден модел за определяне на прогнозен статус на екосистемните услуги в условия на променяща се природна среда с използване на дистанционни методи и ГИС, 2017 – 2019, Project Leader Daniela Avetisyan
 • Диференциран подход при мониторинг на наводнения и снежна покривка на базата на аерокосмически данни в различни спектрални диапазони, 2017 – 2019, Project Leader Temenuzhka Spasova
 • Моделиране на възстановителните процеси на горски екосистеми след пожар на базата на ортогонализация на многоспектрални спътникови данни, 2017 – 2019, Project Leader Nataliya Stankova
 • Прецизно моделиране на движението на плаващите тръстикови острови в езерото Сребърна с помощта на спътникови оптични и SAR данни през различните сезони, 2017 – 2019, Project Leader Iva Ivanova
 • Изследване на радиационните условия в междупланетното пространство и в орбита около Марс в низходящата фаза на 24-и цикъл на слънчевата активност, 2017 – 2019, Project Leader Krasimir Krastev

Operational Programs

 • Разработване на иновативен дрон с удължено полетно време и височинен обхват, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, 2018 – 2020, Project Leader Petar Getzov
 • Въвеждане на изследователски подход в обучението по астрономия, космическа физика и подготовката за олимпиади по физика и астрономия, Програма за въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с младите таланти по ПМС 347/08.12.2016, 2017 – 2018, Project Leader Alexey Stoev