ФИЗИКА НА КОСМОСА

СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНА ФИЗИКА

Секцията провежда теоретични и приложни изследвания в областта на слънчево-земните въздействия и електронното здраве и по-специално:

  • Комплексно изследване на радиационните условия в хелиосферата, включително въздействието на галактическите и слънчевите космически лъчи и на радиационните пояси върху биологични обекти и технологични системи в атмосферата на Земята, околоземното и междупланетното пространство;
  • Изследвания в областта на хелиобиологията за въздействието на геофизични, метеорологични и космически фактори върху физиологични и психофизиологични показатели на биологични обекти ;
  • Изучаване на магнитосферата, като среда за пренос на енергия и ускоряване на частици и нейната реакция на различни междупланетни въздействия;
  • Изследвания на възможностите за широко прилагане на електронно здравеопазване чрез създаване на концепции за приложение на новите технологии.

Създадените и разработвани в секцията дозиметри "Люлин" участват и са участвали в множество космически мисии.

Повече информация