ФИЗИКА НА КОСМОСА

Космически Климат

Оценка на дългосрочните вариации на слънчевата активност и на параметрите на слънчевото динамо; изследване на физическите механизми за дългосрочни изменения на слънчевата активност върху околоземното пространство, различните атмосферни слоеве, регионалния и глобалния климат, както и разработване и изработване на апаратура и специализиран софтуер за тази цел.

В момента екипът извършва научен анализ на данни, спътникови или/и наземни, свързани със слънчевата динамика, слънчевите и междупланетните магнитни полета и на климата на Земята.

Членовете на екипа са участници, с апарата "Сонда Лангмюр", в плазмено-вълновия комплекс "ОБСТАНОВКА", на борда на Международната Космическа Станция. Целта на комплекса е да прави измервания на електромагнитните полета и плазмените параметри и вълновите процеси в близист до космически обекти (спътници и космически станции).

Повече информация