ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЕМЯТА И ПЛАНЕТИТЕ

Системи за дистанционни изследвания

Дейността на секция "Системи за дистанционни изследвания" при ИКИТ /СДИ-ИКИТ/ е насочена към създаване, развитие и усъвършенстване на системи и технологии за Дистанционни изследвания на Земята и планетите.

Научноизследователската дейност се провежда в областта на оптическите, физическите и математически методи:

  • за получаване, обработка, анализ и класификация на многомерни изображения;
  • за спектрални, радиометрични и пространствени корекции на изображения;
  • за съвместяване на изображения, получени от сензори с различни оптико-физични и метрични характеристики.

Повече информация