ФИЗИКА НА КОСМОСА

КОСМИЧЕСКА АСТРОФИЗИКА

Астрофизика и Космическа динамика е секция, която се занимава с широк кръг от астрофизични явления, като изучава проблеми на тяхната динамика и еволюция.

Изследванията ни обхващат акреционни процеси в двойни звездни системи, ударни вълни в различни астрофизични обекти и други нелинейни ефекти в комплексни системи. Това включва прилагането на теоретични и наблюдателни методи на изследване.

Повече информация