ФИЛИАЛ НА ИКИТ-БАН Стара Загора

Атмосферни оптични изследвания

Изследване на динамични и химични процеси в средната и висока атмосфера със спектро-фотометрични методи, изследване на малките съставки на атмосферата, включително на озона. Установяване влиянието на Слънцето и на други фактори върху атмосферата и отношението им към климатичните промени. Разработване на методи за обработка на данни от наземни и спътниково базирани инструменти и тяхната интерпретация.

В момента екипът провежда ежедневни измервания на Слънчевата радиация в ултравиолетовия спектрален диапазон и поддържа една метео-станция, обработва получените данни, определя тоталното съдържание на озона и ултравиолетовия индекс, извършва научен анализ на спътникови или/и наземни данни, свързани с оптичните полярни явления, със слънчевото, междупланетното и земното магнитни полета и с климата на Земята.

Повече информация