Научни направления

 

Официални езици

Български, руски, английски

 

Представяне на докладите

Устно: 20 минути с дискусията
Постерно представяне: максимален размер на постера 85 × 100 cm

Всеки участник има право максимум общо на 2 доклада като автор и съавтор