От 19 до 21 октомври 2022 г. ще се проведе поредната Осемнадесета международна научна конференция Космос, Екология, Сигурност (Space, Ecology, Safety) – SES 2022

посветена на

Петдесет години
България - "Космическа държава"

 


 

Такса за правоучастие: Таксата правоучастие включва:

за участници от България - 65 лв.
за докторанти и студенти - 30 лв.
за участници от чужбина - 70 Евро

  • Програма;
  • CD с доклади;
  • Коктейл;
  • Кафе-паузи.
Таксата да се внася предварително по банкова сметка, а в деня на откриването да се представи банковото бордеро. Таксата след откриването е 80 лв. с ДДС.
 
Банкова сметка в лева: Банкова сметка в Евро:

ОББ АД, София
IBAN в лева: BG14UBBS88883141475901
BIC код: UBBSBGSF 

UniCredit BULBANK клон "Иван Вазов"
IBAN в EUR: BG90UNCR96603419765003
BIC: UNCRBGSF