Астрофизика и Космическа динамика е секция, която се занимава с широк кръг от астрофизични явления, като изучава проблеми на тяхната динамика и еволюция.  Изследванията ни обхващат акреционни процеси в двойни звездни системи, ударни вълни в различни астрофизични обекти и други нелинейни ефекти в комплексни системи.  Това включва прилагането на теоретични и наблюдателни методи на изследване. Членовете на групата са активни участници в проекти и изследователски програми.
Можете да контактувате свободно с нас чрез е-поща или на адрес, даден по-долу.

За коментари и препоръки към страницата: danvasan@space.bas.bg
За контакт: lfilipov@space.bas.bg - Ръководител секция; адрес: ул. Акад. Георги Бончев бл.29, 1113 София, България

Астрофизика и Космическа динамика