PROCEEDINGS SES 2020 / СЪДЪРЖАНИЕ

  PLENARY SESSION  
 

Геннадий Маклаков
Проблемът коронавирус и аерокосмическите технологии. Възможности и перспективи

9
Session 1 SPACE PHYSICS  
  Jordanka Semkova, Rositza Koleva, Victor Benghin, Krasimir Krastev, Tsvetan Dachev,
Yuri Matviichuk, Borislav Tomov, Stephan Maltchev, Plamen Dimitrov, Nikolay Bankov,
Igor Mitrofanov, Alexey Malakhov, Dmitry Golovin, Maxim Mokrousov, Anton Sanin,
Maxim Litvak, Alexander Kozyrev, Sergey Nikiforov, Denis Lisov, Artem Anikin,
Vyacheslav Shurshakov, Sergey Drobyshev

Radiation Environment in the Interplanetary Space and Mars Orbit in 2016-2020 according Measurements Aboard Exomars TGO
23
  Daniela Boneva, Evgeny Mikhailov, Krasimira Yankova, Dmitriy Sokoloff, Maria Pashentseva
Estimation of Accretion Parameters in the Presence of Magnetic Field of the Binary Star Gamma Casiopeiae
35
  Александр Шибаев, Игорь Шибаев
Влияние длины ряда WSN на период "цикла Гляйсберга"
40
  Пенка Стоева, Алексей Стоев, Сергей Кузин, Бешир Марзук, Андрей Перцов,
Мохамед Семеида

Резултати от спектрални и фотометрични наблюдения на вътрешната корона на Слънцето по време на пълното слънчево затъмнение на 02 юли 2019 г. в Аржентина
45
  Nataliya Kilifarska
Solar Influence on the Lower Stratospheric Ozone and Climate
51
  Цветелина Величкова, Наталия Килифарска
Фактори, влияещи върху изменчивостта на глобалния климат на планетата
58
  Rositsa Miteva, Susan W. Samwel, Svetoslav Zabunov
Multi-Energy Proton Events and Geomagnetic Storms in Solar Cycles 23 and 24
64
  Svetoslav Zabunov, Rositsa Miteva
Online Real-Time Visualization of Radiosolariz Spectrum and Spectrogram
69
  Веселин Ташев, Венета Гинева, Ангел Манев
Методи за измерване на емисии с нисък интензитет в далечния UV спектър във високата атмосфера
75
  Красимира Янкова
Адвекция и космология - връзки и последици
81
  Димитър Стойнов, Дилян Стойнов
Описание на опитна установка с цел да се определи посоката и скоростта на
движение на Земята в Космоса
84
  Мина Спасова, Алексей Стоев, Пенка Стоева
Праисторически календарни записи в пещерите Магура и Байлово
90
Session 2 AEROSPACE TECHNOLOGIES AND BIOTECHNOLOGIES  
  Димо Зафиров, Ванг Бо, Петър Гецов
Влияние на избора на параметри на електрически многороторни безпилотни летателни апарати върху основните им летателни характеристики
99
  Георги Сотиров
Изследване на възможностите за подобряване на техническото обслужване на авиационните радиоелектронни системи
103
  Atanas Atanassov, Liliya Atanasova
Development of Tools for Models’ Design of Systems of Multi-Satellite Systems
110
  Svetoslav Zabunov
An Acoustic Drone Reconnaissance System
116
  Svetoslav Zabunov, Garo Mardirossian
Malicious Drones Interception and Neutralization – Latest Technologies Overview
120
  Димитър Йорданов, Павел Пенев
Възможности за извеждане на наноспътници с МиГ-29
124
  Димитър Йорданов
Драматичен момент от изпитанията на един МиГ (Моделиране на версия за аварийна ситуация)
132
  Павел Пенев, Светлозар Асенов
Динамично моделиране на развитие на събития с повишен риск при кацане на въздухоплавателно средство в режим "2-ри кръг
"
138
  Георги Сотиров, Евгений Хубенов, Зоя Чифлиджанова
Формиране и изследване на интелигентна интегрирана мобилна система за мониторинг на критична инфраструктура
144
  Konstantin Metodiev
A Tool for Estimating Saccade Kinematics
150
  Светлозар Асенов
Изследване на влиянието на реалната техническа надеждност върху ефективността на резервиране на информацията, необходима за функциониране на диагностични системи
157
  Петър Гецов, Любомир Алексиев, Константин Методиев, Зоя Хубенова,
Светла Димитрова, Димитър Недялков, Димо Зафиров

Окулографските изследвания и възможностите за тяхното използване за анализ и оценка на човешкия фактор в дистанционно-управляемите летателни системи
162
  Любомир Алексиев, Деанна Александрова, Зоя Хубенова, Константин Методиев,
Светла Димитрова, Димитър Недялков

Айтрекинг технология за оценка на зрителното внимание на обучаеми оператори на БЛА чрез симулиран "полет - еталон"
168
  Igor Shibaev, Yuriy Kuksa
Correlation Relations between Pulse and Blood Pressure as a Characteristic of the Patient's Condition
176
  Malina Jordanova, Todor Uzunov
ICT for Mental Health in COVID-19 Pandemic
180
Session 3 REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION SYSTEMS  
  Евгения Руменина, Георги Желев
Развитие на дистанционните изследвания, провеждани на аерокосмическите полигони в България
187
  Ангел Манев, Любомира Янкова, Мирослав Костов, Веселин Ташев
Геофизични условия при възникването на температурни аномалии на повърхността на Черно море
207
  Милен Чанев, Лъчезар Филчев
Възможности за прогнозиране на добива от биологична пшеница с използване на
аерокосмически методи
213
  Деян Гочев, Мария Димитрова, Пламен Тренчев, Иван Стоев
Спътникови наблюдения за оценка на промени поради пандемията
217
  Иван Димитров
Космически мониторинг на консервационните работи на храма на Арес край Долна Козница
221
  Иван Димитров
Ескизна реконструкция на двореца на Аспарух и Тервел край Никулицел
227
Session 4 ECOLOGY AND RISK MANAGEMENT  
  Boyko Ranguelov, Richard Haigh, Dilanthi Amaratunga, Fathimath Shadya, Ruben Paul Borg,
Francesco Romagnoli, Marlon Era

CABARET Project – A Modern Capacity Building International Tool
233
  Boyko Ranguelov, Dimo Solakov, Stefan Dimovsky, Atanas Kisyov
Digitalization of the Ground Conditions for Big Cities in North Bulgaria – Varna, Ruse, V. Tarnovo
239
  Emil Oynakov, Emil Botev
Hidden Periodicity in the "Stream" of Earthquakes in the Southern Part of the Balkan Peninsula
244
  Dimitar Dimitrov, Jean-Claud Ruegg, Bertrand Meyer, Jean-Bernard Chabalier,
Emil Botev, Pierre Briole

The 1928 Plovdiv Sequence: Fault Model Constrained from Geodetic Data and Surface Breaks
250
  Димитър Димитров, Мишел Еверхард, Илия Чолаков, Емил Михайлов, Емил Ботев
Геофизични аномалии в Горнотракийската низина и връзката им с главните разломи на земетресенията от април 1928 г. и съвременната инструментална сеизмичност
262
  Лъчезар Филчев
Модели на геосистеми и абиотичен стрес в дистанционните изследвания
267
  Лъчезар Филчев
Моделиране на техногенното замърсяване на водосбора на река Тайна
273
  Maria Dimitrova, Plamen Trenchev, Deyan Gochev
Spatial and Seasonal Distribution of NO2 Pollution over Bulgaria, Based on Tropomi Measurements
279
  Svetla Dimitrova, Elchin Babayev, Rosanna Chizhova, Famil Mustafa
Geomagnetic Variations and Dynamics of Sudden Cardiac Deaths
283
  Ралица Берберова, Биляна Костова
Георадарно изследване на свлачищен процес в с. Бистрица, Столична община
288
  Геннадий Маклаков, Надежда Георгиева
Изследване на екологорехабилитиращи звукови среди на рекреационни зони в България за рехабилитация и профилактика на работещи в аерокосмическия отрасъл
292
  Геннадий Маклаков, Надежда Георгиева, Момчил Караиванов
Приложение на биофотонната визуализация за мониторинг на рекреационни зони в Родопите и въздействието им върху психосоматиката на човека
298
  Stoyan Velkoski, Jane Velkoski, Mihail Velkoski
Analysis of the Reason for the Outbreak and Transfer of COVID-19
304
  Oleg Stepanyuk
Estimation of a Natural Hazard Risk Index for the Extreme Weather Events: Tornadoes, Hurricanes, Droughts and Wildfires. A Method and a Software Proposal
311
  Димитър Александров
Контрол на необратимата енергия, с оглед намаляване на парниковия ефект, на разрушението на озоновия слой и на покачването на температурата на атмосферата
313
  Екатерина Серафимова, Вилма Петкова
Изследване на физични и химични характеристики на компост от статичен биореактор
319
  Екатерина Серафимова, Вилма Петкова
Спектрометрично изследване на тежки метали в биоорганичен продукт с оценка на здравния риск
326
  Anelya Klisarova, Elka Radeva, Stanimir Karapetkov, Simeon Panev, Atanas Mangarov ,
Philip Philipoff, Deian Rangelov, Blagovest Panev, Daniela Arnaudova,
Diana Bankova, Stoyan Velkosky

Pneumatic Engineering Automobile Tools against Crashes
332
  Anelya Klisarova, Elka Radeva, Stanimir Karapetkov, Simeon Panev, Atanas Mangarov ,
Philip Philipoff, Deian Rangelov, Blagovest Panev, Daniela Arnaudova,
Diana Bankova, Stoyan Velkosky

Sofia Metropoliten "UV" Disinfection for the First Three Metro Diameters - November 2020
336
  Anton Sotirov, Nikolay Glavev, Dimitar Sotirov, Stanislava Dimitrova, Nikola Pistalov,
Viktor Sotirov, Krasimir Sotirov

Еcological and Technological Parameters of Apples
341
  Надя Маринова
Космосът – сигурност и възможност за планиране на конкурентоспособно бъдеще
347
  Надя Маринова
Ролята на субективния фактор при рискови решения
350
Session 5 SPACE MATERIAL SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY  
  Людмил Марков
Взривно пресоване на метални прахове
359
  Adelina Miteva
Nanotechnology in Military Applications
362
  Валерия Стоянова, Аделина Митева
Аерозолни частици и механизми на замръзване на облачните капки
367