PROCEEDINGS SES 2016 / СЪДЪРЖАНИЕ

  PLENARY SESSION  
  Петър Гецов
Българските космически изследвания в контекста на членството на България
в Европейската космическа агенция
9
  Jordanka Semkova, Rositza Koleva, Tsvetan Dachev, Yuri Matviichuk, Borislav Tomov,
Krasimir Krastev, Stephan Maltchev, Plamen Dimitrov, Igor Mitrofanov, Alexey Malahov,
Dmitry Golovin, Maxim Mokrousov, Anton Sanin, Maxim Litvak, Andrey Kozyrev,
Vladislav Tretyakov, Sergey Nikiforov, Andrey Vostrukhin, Fedor Fedosov,
Natalia Grebennikova, Lev Zelenyi, Victor Benghin, Vyacheslav Shurshakov

Bulgarian Participation in ESA-Roscosmos ExoMars Missions. Radiation Characteristics
onboard ExoMars TGO during the Cruise to Mars according to Liulin-MO Data
16
Session 1 SPACE PHYSICS  
  Tsvetan Dachev, Borislav Tomov, Yury Matviichuk, Plamen Dimitrov, Nikolay Bankov,
Vyacheslav Shurshakov, Olga Ivanova, Donat-Peter Hader, Gerda Horneck

"Foton-M" № 4 Spacecraft Radiation Environment as Observed by the RD3-B3 Radiometer-Dosimeter
in July-September 2014
29
  Atanas Atanassov
Unification of "Pool of Threads" Control in the Frames of Different Parallel Solvers
42
  Atanas Atanassov
Situation Analysis Based on Spatiotemporal Situation Conditions
47
  Daniela Boneva, Lachezar Filipov
Analysis of Disc’s Models and Active States Indications of Accreting Compact Binary Stars
52
  Красимира Янкова
Развитие на механизъма на адвекция в ОТО
58
  Krasimira Yankova
Development on the Boundary in the System Disk-Corona, Evolution on the System
62
  Игорь Шибаев
Реконструкция минимума Дальтона по 150-летней гармонике и характеристикам циклов достоверного ряда чисел Вольфа
68
  Александр Шибаев
Сравнение характеристик солнечных циклов новой и старой версий ряда чисел Вольфа и динамика длиннопериодных компонент рядов
73
  Veneta Guineva, Irina Despirak, Boris Kozelov, Rolf Werner
Study of the Substorms Observed over Apatity in 2015/2016 Season
77
  Peter Tonev
Electrostatic Response of Atmospheric Regions by Fair-Weather Conditions
to Distant Cloud-to-Ground Lightning Discharges
83
  Велко Велков
Разширяването на Вселената – реалност или илюзия
87
  Велко Велков
Относно регистрирането на гравитационни вълни
90
  Елисавета Александрова, Анушка Станчева, Александър Латев, Максим Заяков
Българското участие и резултати от Радиоасамблеята (RA-15) и
световната радиоконференция (WRC-15)
94
Session 2 AEROSPACE TECHNOLOGIES AND BIOTECHNOLOGIES  
  Михаил Владов, Георги Сотиров, Дмитрий Добров
Энергетический расчет и определение требований к фильтру датчика солнечной ориентации
103
  Димитър Йорданов
Проектиране и изследване на система "Безпилотен самолет – автопилот"
108
  Димитър Йорданов, Стефан Гецов
Изследване ролята на системата за управление за безопасността на полетите
114
  Зоя Хубенова, Константин Методиев
Обучение и оценка на оператори на безпилотни летателни апарати с тренажор Simlat
120
  Пламен Трендафилов
Относно работата на системите за близка радиолокация, използващи непрекъснат честотно модулиран сондиращ сигнал
127
  Христо Христов
Алгоритъм за определяне на персоналните анатомични коефициенти в система за непрекъснато следене на състолното и диастолно налягане по метода на Pulse transit time
131
  Константин Методиев
Изследване на движението на автомат – наклонител система "Hiller–Bell" в среда Autodesk Inventor
136
  Христофор Скандалиев, Калин Крумов, Нели Сивева, Томислав Скандалиев
Експериментални изследователски ракети "Био"
142
Session 3 REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION SYSTEMS  
  Любка Пашова, Божидар Сребров
Определяне границата на Мохоровичич за територията на България
по спътникови гравиметрични данни
151
  Румяна Кънчева
Погрешности в българската употреба на термини от областта на дистанционните изследвания
157
  Александър Гиков
Изследване на многогодишната динамика на ландшафтите в Севорозападна Рила планина
с дистанционни методи
165
  Иван Янев
Методи за определяне на температурата на земната повърхност от топлинни инфрачервени спътникови изображения
177
  Мая Григорова
Дистанционни методи в търсенето и проучването на нефт и газ
187
  Венцеслав Димитров
Осигуряване и контрол на качеството на данни за земното покритие,
получени от спътникови изображения
192
  Мария Димитрова, Деян Гочев, Пламен Тренчев
Сравнение на отражателните характеристики на основни обекти, получени по данни от спектрометрите ТМ, ЕТМ+ и OLI и по Sentinel 2
199
  Мария Димитрова, Пламен Тренчев, Деян Гочев
Сравнение на NDVI и NDWI индексите на широколистна гора за периода 1984-2016 г.,
получени по данни от спектрометрите ТМ, ЕТМ+ и OLI
209
  Мария Димитрова, Пламен Тренчев, Деян Гочев
Отражателни характеристики, NDVI и NDWI индекси на иглолистна гора и променяща се тревна растителност по данни от TM, ETM+ и OLI
217
  Мария Димитрова, Деян Гочев, Пламен Тренчев
Сезонно изменение на отражателните характеристики, NDVI и NDWI индексите на широколистна, иглолистна гора и тревна растителност по данни от TM и OLI
224
  Веселин Ташев, Ролф Вернер, Ангел Манев, Мариана Горанова
Измерване на слънчевата енергия попадаща на Земята за различни периоди от време
с помощта на метеостанция Vantage Pro2 Plus
231
  Веселин Ташев, Ролф Вернер, Ангел Манев, Мариана Горанова, Ана Шишкова
Измерване и обработка на дългосрочни данни за температурата на атмосферата
в район Стара Загора
240
  Иван Димитров
Перспективни археологически обекти край Никулицел
247
  Valentin Atanassov, Denitsa Borisova, Hristo Lukarski
Multitasking Applications of Hyperspectral Imagers
253
  Златомир Димитров
Потенциал на радарните поляриметрия и интерферометрия в изследване на горски територии
259
Session 4 ECOLOGY AND RISK MANAGEMENT  
  Boyko Ranguelov, Edelvays Spassov
The "Paradox" Earthquakes – Possible Explanations
271
  Бойко Рангелов, Емил Ойнаков
Дълбочинни нееднородности в района на сеизмоактивната Калабрийска арка, установени по метода на микросеизмичния шум
285
  Димитър Димитров, Емил Ботев
Приложение на космически технологии за изследване и мониторинг на сеизмогенни зони
291
  Илия Трифонов
Статистическо прецизиране на глобални климатични модели и прогнозиране на
температурата на въздуха в района на българското Черноморско крайбрежие
297
  Ekaterina Serafimova, Vilma Petkova
Global Problems with Deforestation. Evaluation of Sustainable Forest Management in Bulgaria
301
  Иван Димитров
Пожари в близост до обекти от критичната инфраструктура
308
  Наталия Станкова, Румен Недков, Ива Иванова
Изследване на последствията и състоянието на горски екосистеми след пожар
чрез използване на дистанционни аерокосмически методи и данни
314
  Геннадий Маклаков
Перспективи за използване на ГРВ-биоелектрографията в аерокосмическите изследвания
321
  Геннадий Маклаков
Възможности за използване на ГРВ-технологията за мониторинг на околната среда
327
  Ралица Берберова, Рангел Гюров, Биляна Костова
Интерпретация на статистически данни за наводнения и свлачища в България
335
  Антон Сотиров, Христофор Скандалиев, Томислав Скандалиев, Нели Сивева
Влияние на сметищата върху екосистемата на река Бистрица, Кюстендилско
340
  Stojan Velkoski, Marina Malish, Vesna Mirjanoska, Jane Velkoski,
Mihail Velkoski, Aleksandar Mirjanoski

Degradation of the Cultural Heritage in Republic of Macedonia Due to Inadequate Protection
344
  Stojan Velkoski, Jane Velkoski, Mihail Velkoski
Cosmopathology and the Occurrence of Cancer
351
  Mirjana Despotovic Jovanovska, Jane Velkoski
Use of Minerals in the Environment and Their Role in Healthcare
357
  Valeria Stoyanova, Radost Pascova, Annie Shoumkova, Adelina Miteva
Atmospheric Pressure Synthesis Route for Utilization of Municipal and Agriculture Wastes
Into a Useful Zeolitic Product
362
  Светла Димитрова
Защо са необходими за широката общественост научните ежедневни прогнози
за геомагнитни бури?
370
  Радина Николова, Вилма Петкова
Органични молекули в Космоса
376
Session 5 SPACE MATERIAL SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY  
  Zdravka Karaguiozova, Adelina Miteva, Aleksander Ciski, Grzegorz Cieslak
Magnesium Application in Aerospace Industry
385
  Zdravka Karaguiozova
Hydrogen Peroxide/Sulphuric Acid Etching Solution
391
  Аделина Митева
Сравнение на отместванията на Щарк на електронните състояния в някои единични правоъгълни и неправоъгълни (параболични и линейни) квантови ями: пресмятания с метода на силната връзка
397
  Анна Бузекова-Пенкова, Юлиян Караджов, Яна Евстатиева, Диляна Николова,
Валентин Савов

Изследване на микробната обсемененост на проби изложени за 30 месеца в открития Космос
404
  Мила Илиева-Обретенова
Върху някои аспекти на наноинформатиката. Основни изисквания
410