PROCEEDINGS SES 2013 / СЪДЪРЖАНИЕ

  PLENARY SESSION  
  Петър Гецов
Актуално състояние на космическите изследвания в България
11
  Славейко Нейчев, Станислав Климов, Ангел Анев, Несим Барух, Людмила Белякова,
Алла Беликова, Ани Бонева, Анна Бузекова, Дичко Бъчваров, Георги Галев,
Валерий Грушин, Мариана Захаринова, Иван Иванов, Олга Лапшина, Румен Недков,
Денис Новиков, Валентин Мягких, Павлин Граматиков, Владимир Осипов,
Георги Станев, Димитър Теодосиев, Людмила Тодориева

Прибор за измерване на потенциала на корпуса на МКС: Апаратура и първи резултати
15
Session 1 SPACE PHYSICS  
  Ирина Дэспирак, Андрис Любчич, Н. Клейменова
"Полярные" и "высокоширотные" суббури и условия в солнечном ветре
27
  Irina Despirak, Andris Liubchich, Rositza Koleva
Magnetotail Observations of Substorms Signatures during Different Solar Wind Streams
32
  Олеся Исайкина, Юрий Кукса, Игорь Шибаев
Оценка устойчивости артериального давления и пульса при изменениях
геомагнитной активности и атмосферного давления
36
  Jordanka Semkova, Tsvetan Dachev, Rositza Koleva, Stefan Maltchev, Nikolay Bankov,
Krasimir Krastev, Victor Benghin, Vyacheslav Shurshakov, Vladislav Petrov

Radiation Environment on the International Space Station in 2012 – September 2013 according Data from Liulin-5 Experiment
43
  Йордан Тасев, Димитринка Томова
Производство на озон от слънчево протонното събитие (SPE) на 20.01.2005
48
  Yavor Chapanov, Victor Gorshkov
Possible Space Origine of 6-Year Earth Oscillations
55
  Yavor Chapanov
Solar Excitation of Decadal Climate, Mean Sea Level and Earth Rotation Cycles
60
  Krasimira Yankova
MHD Effects in Development of the Accretion Flow
69
  Кирил Кабадийски, Снежан Божков, Александр Даскалов
Применение принципа "антигравитация" для транспортировки грузов на Землю с Луны
74
  Tsvetan Georgiev
Distributions of the Solar System Bodies by Masses, Densities and Orbits
79
  Andrey Kirillov, Rolf Werner, Veneta Guineva
The Distribution of Solar Proton Energy on Electronic States of Molecules
in the Mixture of N2, O2, Co, Co2 Gases
86
  Veneta Guineva, Rolf Werner, Andrey Kirillov
A Method to Compute the Atmospheric O2 Extinction Spectrum –
Analysis and Estimate of Some Input Parameters
94
  Мария Димитрова, Мариана Захаринова, Румен Недков, Пламен Христов
Анализ на познаваемостта на прогнозите за космическото време през 2013 година
100
  Мария Димитрова, Биляна Велчева, Деян Гочев
Влияние на космическото време върху качеството на телекомуникационните услуги
106
  Мария Димитрова, Биляна Велчева, Деян Гочев, Пламен Тренчев
Физическо взаимодействие на променливо геомагнитно поле с радиовълните –
ефекти върху комуникациите
110
  Костадин Шейретски, Румен Шкевов, Николай Ерохин
Теорема за резонансния хамилтониан на неавтономна колебателна система
115
  Daniela Boneva, Lachezar Filipov, Krasimira Yankova, Deyan Gotchev, Zhivko Zhelezov,
Georgi Chamov, Mariya Bivolarska, Spaska Yaneva

Application of Nanosatellites in the Near-Earth Space Investigation
120
  Петър Тонев, Петър Велинов, Мария Димитрова, Лъчезар Матеев, Йордан Тасев,
Мария Абунина, Анатолий Абунин, Анатолий Белов, Сергей Гайдаш

Энергетическая оценка событий космической погоды для периода 2011 - 2012
125
  Peter Tonev
Effects in Equatorial Lower Ionosphere Caused by Electric Fields from Tropospheric Sources
133
  Анна Бузекова – Пенкова, Стела Атанасова – Владимирова
Картиране по елементен състав на дисперсноуякчена алуминиева сплав
138
Session 2 AEROSPACE TECHNOLOGIES AND BIOTECHNOLOGIES  
  Таня Иванова
Автоматизираните космически оранжерии - българският принос за полета на човека до Марс
147
  Таня Иванова, Иван Дандолов
Проекти на ЕКА за изследвания с растения в условия на микрогравитация
153
  Геннадий Маклаков
Система за подготовка на млади учени в областта на аерокосмическите технологии
159
  Georgi Milev, Keranka Vassileva, Ivo Milev, Rumen Pelovski, Ivailo Andreev, Gergana Gerova
Current Status and Activities of Satellite Groung-Based System EUPOS and EUPOS-BG
163
  Николай Загорски
Човешкият фактор – основен елемент при декомпозиция на модела 5 х M за причините
за авиационни произшествия
174
  Николай Загорски
Външната среда – основен елемент при декомпозиция на модела 5 х M за причините
за авиационни произшествия
181
  Светлозар Асенов, Николай Загорски, Ангелина Чожгова
Техническите фактори – основен елемент при декомпозиция на модела 5 х M за причините
за авиационни произшествия
186
  Светлозар Асенов, Ангелина Чожгова, Николай Загорски
Оценка на експлоатационната надеждност на газотурбинни двигатели на вертолети среден клас
190
  Ангелина Чожгова, Светлозар Асенов, Николай Загорски
Сравнителен анализ на експлoатационните характеристики на самолети с военно предназначение
196
  Михаил Владов, Дмитрий Добров, Петр Гецов, Георги Сотиров
Экспериментальные исследования работы систем СКИ "АГАТ" при температуре
окружающей среды до 500o С
202
  Александър Костовски, Димитър Моралийски, Томислав Скандалиев
Научно-изследователска ракета "ОСОГОВО"
207
  Калин Крумов, Христофор Скандалиев
Използване на конвенционални GPS устройства за проследяване на изследователски ракети
213
  Христофор Скандалиев, Калин Крумов
Изследване параметрите на екологично ракетно гориво КАЛИЕВ НИТРАТ – ИЗОМАЛТ
219
  Евгени Хубенов, Антонио Андонов, Зоя Чифлиджанова
Адаптивно управление на комуникационни мрежи на база на дискретно-събитиен анализ
на потоците от информационни обекти
225
  Зоя Хубенова, Владимир Гергов
Проблемът за човешкия фактор при оценка ефективността на функциониране
на сложни ергатични системи
231
  Пламен Костов, Константин Методиев
Особености и приложение на електронни тензиометри и преобразуватели на налягане
в системите за напояване на растенията
237
  Илияна Илиева, Йордан Найденов
Резултати от използването на блок за осветление на светодиоди в лабораторни условия
за отглеждане на листна цикория
243
  Boyan Benev, Alexey Stoev, Penka Stoeva
Comparative Analysis of Different Coil Systems Used for Calibration of Magnetometers
248
  Plamen Arapchev
Regeneration of the Energy or Basics of the Regerative Energetics
252
Session 3 REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION SYSTEMS  
  Хернани Спиридонов, Георги Желев
Палеагеография на неогенските басейни в Северна България
261
  Atanas Atanassov
Parallel Solving of Situational Problems for Space Mission Analysis and Design
283
  Atanas Atanassov
Orbit Path Filter for Detection of Dangerous Satellite-Satellite and Satellite-Space
Debris Close Approaches
289
  Rumiana Kancheva, Denitsa Borisova, Georgi Georgiev
Deriving Information on Winter Wheat Performance from In-Season Variations of
Crop Canopy Reflectance
294
  Rumiana Kancheva, Denitsa Borisova, Georgi Georgiev
Relationships between Plant Optical Properties and Chlorophyll Content
303
  Александър Гиков, Петър Димитров
Проследяване промените на земното покритие в района на Седемте езера, Рила планина
за периода 1988 - 2010 г.
312
  Златомир Димитров, Александър Гиков
Приложение на атмосферни корекции на сателитни изображения с много висока разделителна способност в планински територии
321
  Hristo Nikolov, Denitsa Borisova
Application of Multitemporal Remote Sensing Data in Large Water Basins Area Estimation
329
  Валентин Атанасов, Георги Желев, Деница Борисова, Кирил Алексиев, Петя Копринкова
Анализ на грешките в спектрометричните измервания
334
  Валентин Атанасов, Деница Борисова, Георги Желев, Кирил Алексиев, Петя Копринкова
Коригиране на грешките в спектрометричните измервания
340
  Петя Копринкова-Христова, Кирил Алексиев, Деница Борисова, Георги Желев,
Валентин Атанасов

Автоматична клъстеризация на многоспектрални изображения посредством
рекурентни невронни мрежи
348
  Ivan Yanev, Lachezar Filchev
Land Surface Temperature of Urban Areas Using Thermal Remote Sensing Data: State of the Art, Problems and Perspectives
357
  Мила Атанасова, Явор Чапанов
Движение на геоцентъра и неговото влияние в изменението на координатите и скоростите
на точки от земната повърхност
363
  Георги Петров, Ралица Берберова
Методи за цифрова сигнална обработка в компютърно подпомагания анализ на
радарграми от земно-насипни съоръжения
369
  Георги Петров
Концептуален фреймуърк за визуализация и цифрова обработка на радарграми
377
  Bogdana Mendeva
Ozone Dynamics over Bulgaria
381
  Веселин Ташев, Ролф Вернер, Мариана Горанова, Ангел Манев, Богдана Мендева,
Димитър Вълев

Обработка и изследване на двегодишни данни за добив на слънчева енергия с използване на
МC Vantage Pro2 Plus в регион Ст. Загора
387
  Иван Димитров
Никулицел – Голямо кале и Малко кале
395
  Иван Димитров
Динамика на делтата на река Дунав – исторически карти и сателитни снимки
400
Session 4 ECOLOGY AND RISK MANAGEMENT  
  Boyko Ranguelov, Steliyan Zhelezov, Dimitrin Dimitrov, Stoyan Petkov, Nadia Marinova
The EU 7FP Project Enclose – Feasibility Study, Soft Measures and Sulp Intentions for Balchik
407
  Надя Маринова
Маркетингови механизми за опазване на околната среда и екологичен риск
412
  Marieta Dimitrova, Anna Kortcheva, Vasko Galabov
Validation of the Marine Multi-Hazard System of NIMH-BAS through the Satellite Earth Observation Data
416
  Ралица Берберова
Анализ на статистически данни за наводнения в Р. България
424
  Биляна Костова, Ралица Берберова
Състояние на микроязовирна стена на язовир Блатница, община Стрелча
429
  Екатерина Иванова, Ивица Милевски
Картографиране на свлачищната чувствителност на територията на общините Пехчево и Симитли чрез моделиране в GIS
434
  Ivica Milevski, Ekaterina Ivanova
Erosion Potential Modeling of the Territory of Municipalities Pehchevo and Simitli
Using Remote Sensing Data
444
  Калина Левкова
Успешни практики в организирането на щадящ природата туризъм. Бизнесът като позитивен фактор в опазването на природата
451
  Борис Ценков
Астроинженеринг срещу промените на климата
457
  Борис Ценков
Проект Феникс енержи
464
  Веска Василева
Космосът – настояще и бъдеще на човечеството
469
Session 5 SPACE MATERIAL SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY  
  Ivan Nikolov, Nina Sultanova, Stefka Kasarova
Polymer Materials for NIR and Laser Applications
475
  Васил Кавърджиков, Десислава Пашкулева, Иван Николов, Михаил Чурбанов
Оптични системи за микро- и нано-фокусиране на базата на оптични материали работещи в инфрачервения диапазон
481
  Анна Петрова, Силвия Симеонова, Тинка Грозданова
Физико-механични свойства на образци от титанова керамика покрити със стъкловъглерод за приложение в медицината
487
  Анна Бузекова - Пенкова
Изследвания на механичните свойства на дисперсноуякчена алуминиева сплав,
предназначена за открития Космос
492
  Mila Ilieva-Obretenova
Quantum Sensor for Magnetic Field
497
  Mila Ilieva-Obretenova
Information Model for Management of Nanotechnologies
506
  Владимир Петков, Йонка Иванова, Димитър Теодосиев, Радослав Вълов
Биокерамика от високояк композиционен материал на основата на AL2O3 и
нанодисперсен въглерод
511
  Людмил Марков
Синтез на наноразмерни диаманти с използване енергията на взрива
516
  Людмил Марков, Юлиян Караджов, Росица Димитрова, Валентин Манолов
Взривно синтезиран, деагрегиран и модифициран нанодиамант за приложение в наномодифицирани сплави
520
  Valentin Gospodinov
Volume Dependence of the Gruneisen Ratio for Equation-of-State Studies.
Phenomenological Expressions
523
  Adelina Miteva, Valeria Stoyanova
On Some Experimental Studies of the Quantum Confined Stark Effect in Semiconductor Nanostructures
530
  Adelina Miteva, Valeria Stoyanova
Quantum-Confined Stark Effect in Semiconductor Nanostructures and Its Device Applications
536
  Тинка Грозданова
Състояние на контактната зона при триене на метали и сплави във вакуум
542
  LATE SUBMISSIONS  
  Николай Ерохин, Румен Шкевов, Надежда Зольникова, Алекс Ерохин,
Людмила Михайловская

Исследование серфотронного ускорения электронов в космической плазме для различных продольных импульсах частицы
549
  Николай Ерохин, Надежда Зольникова, Людмила Михайловская, Румен Шкевов
Динамика тропического циклогенеза с вариациями скорости ветра
556
  Ventzeslav Dimitrov
Verification of Forest and Water Bodies High Resolution Layers 2012 for Bulgaria
562