eHealth: A Step towards the Universal Health Coverage in Developing Countries

Издадената през 2017 книга "eHealth: A Step towards the Universal Health Coverage in Developing Countries" с редактори М. Йорданова, Л. Андрушко и И. Накажима се фокусира върху широкото прилагане на електронното здравеопазване в развиващите се региони.

Първата част представя накратко някои общи въпроси като терминологията, стандартизацията и т.н., а втората част предлага широк набор от подходи и решения и представя примери за успешно прилагането на електронното здравеопазване в областите на превенцията, лечението, рехабилитацията и обучението. "Какво", "Как" и "Къде" са само част от въпросите, които авторите се опитват да отговорят.

Книгата дава поглед върху някои от най-добрите практически постижения, съществуващите решения и опит в страни от всички континенти и разкрива различни национални и културни гледни точки. Целта е да се сподели този опит с всички организации, групи или лица, ангажирани с организацията на здравеопазването.

Публикацията се осъществява с любезното съдействие на Бразилската асоциация по телемедицина и телездраве (Brazilian Association of Telemedicine and Telehealth - ABTMS, http://www.abtms.org.br/).

Книгата е налична безплатно на
https://www.isfteh.org/media/category/publications
или
https://www.isfteh.org/files/media/eBook_ISBN_VERSION_on_Nov_9_2017.pdf