A Century of Telemedicine: Curatio Sine Distantia et Tempora. A World Wide Overview

Монографията поставя началото на поредицата"A Century of Telemedicine: Curatio Sine Distantia et Tempora. A World Wide Overview" с редактори Антон Владимирски, Малина Йорданова и Франк Лиевенс, първата част от която вече излезе от печат. Новата поредица е посветена на подробното представяне на историята на телемедицината и електронното здравеопазване в различни страни. Главите разкриват различни национални и културни гледни точки в разработването и внедряването на решения за телемедицина / електронното здравеопазване за по-ефективно лечение на пациентите и за повишаване благополучието на гражданите.

Първият том на поредицата обобщава най-добрите практически постижения и решения в шест държави - Австралия, Бразилия, Чехия, Индия, Нигерия и Русия. Целта е да бъде споделен натрупаният опит с всички международни, национални и регионални институции, организации и политици, както и с всички групи и /или лица, участващи в организацията на здравеопазването.

Книгата бе представена на стартира по време на международната конференция Med-e-Tel (април 2017 г., Люксембург) и достъпът до съдържанието й вече е свободен на https://www.isfteh.org/files/media/A_Century_of_Telemedicine_Part_I.pdf