A Century of Telemedicine: Curatio Sine Distancia et Tempora

Монографията "A Century of Telemedicine: Curatio Sine Distantia et Tempora" със съавтори Антон Владимирски, Малина Йорданова и Франк Лиевенс излезе от печат през 2016 г.

Книгата обобщава научната работа на авторите в областта на историята на медицината, проведена в периода 2006 - 2016 г. Монографията разкрива в динамиката на развитието на телемедицината (електронното здравеопазване) през последните 120 години в контекста на еволюцията на телекомуникационните средства и компютърните технологии.

Достъпът до съдържанието на монографията е свободен на адрес
https://www.isfteh.org/files/media/Telemedicine_history_CD.pdf