AЛБУМ "СОФИЯ ОТ КОСМОСА"

През 2018 година беше издаден образователен албум "София от космоса" с автори д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова от Института за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН). В албума участват също с материали учени от НАИМ-БАН – чл.-кор. Васил Николов, д-р Андрей Аладжов, д-р Марио Иванов, Снежана Горянова, и организациите ЕСРИ България ООД, ГИС-София ЕООД, ОП Софпроект-ОГП, ЕВРОСЕНС ЕООД, DigitalGlobe Foundation, GAF AG. Той е изготвен по линия на образователна инициатива "Космическо училище". Албумът е двуезичен – на български и английски език и изработен с цел да подпомогне българското образование и да популяризира наблюдението на Земята, гр. София и културно-историческото наследство. Разпространява се безвъзмездно само за образователни цели и e предназначен основно за ученици и учители.

Албумът е само в дигитален формат, като поради големия размер на албума (3.2 GB), разпространението става чрез заявка по е-мейл на space.schoolbg@yahoo.com, или на е-мейлите на авторите на албума: stamenovstefan@yahoo.bg и vanya_stamenova@yahoo.com.

ISBN 978-619-7490-01-5 (e-book)

ISBN 978-619-7490-00-8 (DVD)

Космическо училище: www.spaceschoolbg.eu