A Century of Telemedicine:
Curatio Sine Distantia et Tempora. A World Wide Overview – Part V

Това е петият том от поредицата "A Century of Telemedicine: Curatio Sine Distantia et Tempora. A World Wide Overview". Той обобщава най-добрите практически постижения и решения в областта на електронното здравеопазване в още две страни – Мароко и Португалия.

Целта на поредицата е да бъде споделен натрупаният опит с всички международни, национални и регионални институции, организации и политици, както и с всички групи и /или лица, участващи в организацията на здравеопазването. Достъпът до съдържанието е свободен на https://www.isfteh.org/files/media/A_Century_of_Telemedicine_-_Part_V_2022.pdf

Началото на поредицата бе поставено през 2016 г с монографията "A Century of Telemedicine: Curatio Sine Distantia et Tempora" със съавтори Антон Владимирски, Малина Йорданова и Франк Лиевенс
https://www.isfteh.org/files/media/Telemedicine_history_CD.pdf