A Century of Telemedicine.
Curatio Sine Distantia et Tempora: A World Wide Overview

Това е вторият том от поредицата "A Century of Telemedicine: Curatio Sine Distantia et Tempora. A World Wide Overview".

Той обобщава най-добрите практически постижения и решения в областта на електронното здравеопазване в Чили, Финландия, Грузия, Япония и САЩ. Целта е да бъде споделен натрупаният опит с всички международни, национални и регионални институции, организации и политици, както и с всички групи и/или лица, участващи в организацията на здравеопазването.

Достъпът до съдържанието е свободен на https://www.isfteh.org/files/media/A_Century_of_Telemedicine_Part_II.pdf

Началото на поредицата бе поставено през 2016 г с монографията "A Century of Telemedicine: Curatio Sine Distantia et Tempora" със съавтори Антон Владимирски, Малина Йорданова и Франк Лиевенс
https://www.isfteh.org/files/media/Telemedicine_history_CD.pdf