секция Аерокосмическа Информация
проф. д-р инж. Румен Недков - ръководител секция
тел: (+359 2) 979 34 91
e mail: rnedkov@space.bas.bg

проф. д-р инж. Румен Недков rnedkov@space.bas.bg 02 979 34 91
доц. д-р инж. Добрин Диков dm_dikov@space.bas.bg  
доц. д-р Ива Иванова ivaivanova@space.bas.bg 02 979 34 92
доц. д-р Деян Гочев dejan@space.bas.bg 02 979 34 35
гл. ас. д-р Екатерина Иванова ivanovae@space.bas.bg 02 979 63 74
гл. ас. д-р Наталия Станкова natalia_hs@space.bas.bg 02 979 34 92
ас. д-р Даниела Аветисян davetisyan@space.bas.bg 02 979 37 17
ас. д-р Камелия Радева Kamelia.Radeva@space.bas.bg  
ас. Андрей Стоянов andreiIKIT@space.bas.bg  
Мариана Захаринова - специалист обработка данни marianaz@space.bas.bg 02 979 37 17
маг. Теменужка Спасова - редовен докторант tspasova@space.bas.bg  
маг. Илияна Гигова -задочен докторант igigova@space.bas.bg  
маг. Адлин Данчева - задочен докторант    
маг. Николай Георгиев - задочен докторант    


лаборатория Аерокосмически Информационни Системи
ас. инж. Пламен Христов - ръководител лаборатория
тел: (+359 2) 979 34 51
е mail: phristov@space.bas.bg

ас. инж. Пламен Христов phristov@space.bas.bg 02 979 34 51
проф. д-р инж. Пламен Ангелов pangelov@space.bas.bg 02 979 34 51
доц. д-р Мария Димитрова maria@space.bas.bg 02 979 34 35
ас. Пламен Тренчев ptrenchev@space.bas.bg 02 979 34 35