"Животът Днес", бр. 38 (165), 20-26 октомври 2015
Проф. Гаро Мардиросян:

80% от фирмите у нас не виждат смисъл да инвестират в науката