Обща цел на проекта:

Създаване на оптимални условия за изследвания и подобряване на конкурентноспособността в областта на аерокосмическите технологии за мониторинга на околната среда и проявленията на космическото време.


Специфични цели:

  1. Повишаване на мотивацията за научна работа и развитие и превенция на “изтичането” на докторанти в областта на аерокосмическите технологии за мониторинг на околната среда и изследвания на проявленията на космическото време.

  2. Подобряване на материално-техническата база за постигане на по-високо качество на научните резултати и конкурентноспособността на младия научен потенциал на международно равнище.

  3. Разширяване на публичността на научни резултати в областта на аерокосмическите технологии за мониторинг на околната среда и изследвания на проявленията на космическото време.