PROCEEDINGS SES 2022 / СЪДЪРЖАНИЕ

Session 1 SPACE PHYSICS  
  Tsvetan Dachev, Borislav Tomov, Yuri Matviichuk, Mityo Mitev, Nikolay Bankov,
Malina Jordanova, Jordanka Semkova, Rositza Koleva, Stefan Malchev, Igor Mitrofanov,
Alexey Malakhov, Dmitry Golovin, Maxim Mokrousov, Anton Sanin, Maxim Litvak,
Alexander Kozyrev, Sergey Nikiforov, Denis Lisov, Artem Anikin, Donat-Peter Hader,
Gerda Hornek, Guenther Reitz, Viacheslav Shurshakov, Victor Benghin, Premkumar Saganti,
Doug Holland, Kei-Ichi Okuyama, Isai Tapia, Ondrej Ploc

New Results for the Space Radiation Environment,
Obtained with the Liulin Type Spectrometers since 2014
9
  Красимир Кръстев, Йорданка Семкова, Росица Колева, Виктор Бенгин, Сергей Дробишев
Числено моделиране на прибора Liulin-MO
18
  Irina Despirak, Tamara Kozelova, Boris Kozelov, Andris Lubchich
Observations of Substorm Activity near the Harang Discontinuity
23
  Irina Despirak, Natalia Kleimenova, Lyudmila Gromova, Andris Lubchich
Spatial Features of Electojets Development during Non-Storm Supersubstorms: Case Study
28
  Veneta Guineva, Rolf Werner, Atanas Atanassov, Rumiana Bojilova, Lyubomira Raykova,
Dimitar Valev

Assessment of Some Substorm Parameters Based on the Midlatitude Positive Bays
and the MPB Index Maxima
33
  Любомира Райкова
Отражение на слънчевата активност върху динамиката на температурния режим в пещери и карстови масиви през 23 и 24 слънчев цикъл
39
  Peter Tonev
Hypothetical Mesospheric Modifications during Sep Events Providing Consistency
with Atmospheric Electrical Response
42
  Красимира Янкова
Изследване и развитие на адвективната концепция във фундамента на теоретичната физика
47
  Daniela Boneva, Krasimira Yankova
Variable Mechanisms of Mass Transfer in Four Binary Stars Systems
51
  Митьо Митев, Людмил Цанков, Цветан Дачев, Борислав Томов, Юрий Матвийчук,
Николай Томчев

Калибриране по енергия на спектрометричен дозиметър без използване на йонизиращи лъчения
56
  Atanas Atanassov
An Application of the Situational Solver to Problems Containing Condition Related to
Visibility of the Moon by a Satellite
62
  Stanimir Karapetkov, Philip Philipoff, Venkatanathan Natarajan, Mario Munoz,
Mehmet Salih Bayraktutan, Simeon Panev, Blagovest Panev, Venelin Kondov,
Diana Bankova, Dimo Dimov

Wave Propagation Problems through Multi-Layered Media
68
  Велко Велков
Космологията по пътя към обща физическа теория
74
  Димитър Стойнов, Дилян Стойнов
Опитни установки на база на Мах-Зендер интерферометър, чрез които може да се открие
"Етерен вятър" и да се определи неговата скорост
79
Session 2 AEROSPACE TECHNOLOGIES AND BIOTECHNOLOGIES  
  Петър Гецов
Моделиране и изследване разпределението на вниманието на оператора при управление на надлъжното движение на безпилотен летателен апарат
89
  Димитър Йорданов, Петър Гецов
Проблеми с устойчивост и управляемост на самолета при въздушен старт на наноспътници
94
  Павел Пенев
Нови направления в развитието на военнокосмическите системи
100
  Павлин Граматиков, Райчо Тодоров
Проектиране и параметри на работещ при екстремални условия електрически квадрокоптер
108
  Павлин Граматиков, Райчо Тодоров
Летателни и електрически параметри на Х8 октокоптер с излитане и кацане от водни басейни
115
  Konstantin Metodiev
Simulation of a Reaction Wheel Inverted Pendulum
121
  Георги Сотиров, Евгений Хубенов, Зоя Чифлиджанова
Агрегиране на услуги, базирани на изкуствен интелект, в интегрирани мобилни системи за мониторинг в интернет среда
127
  Мелани Пиргова, Антон Атанасов, Габриел Дичев, Бора Доган, Гергана Николова
Приложение на полуавтономен космически робот за реанимация в суборбитални полети
134
  Николай Загорски
Изследване на динамиката на полет на хеликоптер с външно пожарогасително устройство и на безопасността на полета на тази система
140
  Николай Загорски
Безопасност на полета на хеликоптер с външно пожарогасително устройство и влияние на параметрите на устройството на общата стъпка на носещия винт
146
  Николай Загорски
Сили и моменти, действащи в полет на корпуса на хеликоптер с външно пожарогасително устройство. Сили и моменти, създавани от опашния винт
151
  Христофор Скандалиев, Калин Крумов, Весислава Тотева, Томислав Скандалиев
Биоракети от четвърто поколение "БИО-4"
157
  Илияна Илиева
Изследване на взаимовръзката физиологичен отговор на растения Pisum sativum и Lactuca sativa към условие хипоксия възникващо в „космическата почва” при култивиране в космическа среда
162
  Malina Jordanova, Frank Lievens
A Century of Telemedicine: Curatio Sine Distantia et Tempora
168
  Геннадий Маклаков, Надежда Георгиева, Момчил Караиванов
Прилагане на биофотонен метод за изследване на сакрални зони в Смолянска област с цел стабилизиране психо-физиологичното състояние на операторите на ергатични комплекси
173
  Маргарита Димитрова, Аделина Митева
Материалознание и Космос
179
Session 3 REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION SYSTEMS  
  Paraskevi Gkatzioura, Konstantinos Perakis
Analysis of Urban Heat Island (UHI) through Climate Engine and Arcgis Pro in Different Cities of Bulgaria
187
  Svetoslav Zabunov, Garo Mardirossian
Comparison between Spiral Antenna and Magnetic Loop Antenna for the Purpose of
Multistatic Passive Radar
198
  Искрен Иванов, Лъчезар Филчев
Дистанционни изследвания на полезни изкопаеми на Луната
204
  Милен Чанев, Лъчезар Филчев, Богдан Бончев, Дарина Вълчева
Приложение на вегетационните индекси генерирани от БЛА за определяне добива на
биологичен лимец (Triticum Monococcum L.)
211
  Милен Чанев, Лъчезар Филчев, Богдан Бончев, Дарина Вълчева, Георги Желев
Сравнителен анализ между два типа на обработка на данни, получени чрез БЛА от биологично поле от лимец (Triticum Monococcum L.)
216
  Милен Чанев, Лъчезар Филчев
Дистанционни методи в зоологията
223
  Венцеслав Димитров, Юлия Крумова, Йордан Цветков
Създаване на опростен тематичен слой с атрибути на земеползването на България за целите на сектор "Земеползване, промени в земеползването и горско стопанство"
228
  Живко Узунов, Боян Думанов, Ирена Димитрова, Ралица Берберова
Използване на безпилотни летящи устройства в археологическите теренни издирвания. Локализиране на римска пътна станция "Казалет" разположена на пътя Анхиало-Марцианопол
234
  Maria Dimitrova, Plamen Trenchev, Deyan Gochev, Lachezar Filchev, Georgi Jelev
Impact of Air Pollution on Cov-19 Contamination in Sofia for the Period 2020-2022
240
  Ангел Манев, Веселин Ташев
Слънчевата активност и енергийният баланс на повърхността на Черно и Каспийско морета
245
Session 4 ECOLOGY AND RISK MANAGEMENT  
  Петър Гецов, Бойко Рангелов, Гаро Мардиросян, Георги Сотиров, Димитър Недялков, Димо Зафиров, Зоя Хубенова, Павел Пенев, Павлин Граматиков, Евгени Хубенов, Николай Загорски
Анализ на риска и заплахите, върху критичната инфраструктура при природни бедствия,
аварии и кризи на територията на Република България
251
  Boyko Ranguelov, Atanas Kisiov, Stefan Dimovsky, Edelways Spassov, Yulia Krumova
Seismic Hazard Assessment of High Seismic Risk Located Setlements
261
  Димитър Димитров
Изследванe на сеизмогенния Витошки разлом с космически технологии и моделиране
267
  Bilyana Kostovа, Boyan Dumanov, Zhivko Uzunov, Ralitza Berberova, Ventseslav Stoyanov
Reconstruction of Knowledge of the Environment in Late Antiquity in the Area of
Gorno Novo Selo Village
272
  Веселин Ташев, Ангел Манев, Димитър Вълев
Изследване на инфрачервеното топлинно излъчване от промишлени и битови сгради
с помощта на уред монтиран на дрон
278
  Цветелина Величкова
Множествена регресия за оценка на влиянието на някои фактори върху
Северо-Атлантическата осцилация
284
  Геннадий Маклаков, Надежда Георгиева, Момчил Караиванов
Влияние на водата като екологичен фактор върху състоянието на човека в Родопите
289
  Димитър Димитров, Димитър Николов
Заплахи пред киберустойчивостта на сателитния сектор
295
  Димитър Димитров, Евгени Андреев
Компютърни симулации по програмата Simulation Exploration Experience
300
  Надя Маринова
Оценка на екологичната безопасност и екологичния риск
306