PROCEEDINGS SES 2019 / СЪДЪРЖАНИЕ

  PLENARY SESSION  
 

Tsvetan Dachev, Jordanka Semkova, Borislav Tomov, Yury Matviichuk, Plamen Dimitrov, Nikolay Bankov, Rositsa Koleva, Krasimir Krastev, M. Jordanova, Vyacheslav Shurshakov, Victor Benghin, O. Ivanova, Lev Zelenyi, Igor Mitrofanov, Alexey Malakhov, Maxim Mokrousov, Vladislav Tretyakov, P. Saganti, D. Holland, K.-i. Okuyama, I. Fajardo, A. Zanini, S. Vernetto, M. Colazo, D. Caruso, M. Rabolli, V. Ciancio
Current and Future Spase Missions with Liulin Type Instruments

11
Session 1 SPACE PHYSICS  
  Румен Шкевов, Николай Ерохин, Надежда Зольникова, Людмила Михайловская, Костадин Шейретски
Анализ на структурата на фазовата равнина и динамика на елементите на траекторията на частицата при сърфатронно ускорение на електрони от пакет електромагнитни вълни в космическа плазма
23
  Костадин Шейретски, Румен Шкевов, Николай Ерохин
Аналитичен подход за изследване на нелинейно махало
31
  Igor Shibaev
Old and New Versions of Wolf Sunspot Numbers: Consistency of Characteristics for Restored and Instrumental Parts of Series
37
  Красимир Кръстев, Йорданка Семкова, Росица Колева, Виктор Бенгин, Сергей Дробишев
Времеви вариации на потока галактични космични лъчи, измерен от прибора Люлин – МО на научна орбита около Марс
42
  Rolf Werner, Boyan Petkov, Dimitar Valev, Veneta Guineva, Atanas Atanassov,
Dimitar Danov, Andey Kirillov

Forecast Scheme of the Local UV-Index over Bulgaria пїЅ First Test Results
46
  Tsvetan Tsvetkov, Rositsa Miteva, Emil Ivanov, Velimir Popov, Yoana Nakeva, Ljube Bojevski, Tobias Damm, Nikola Petrov
White-Light Solar Corona and Atmospheric Conditions Registered during Total Solar Eclipses
52
  Daniela Boneva, Evgeny Mikhailov, Maria Pashentseva
Modeling Magnetic Fields of Accretion Discs in Binary Stars Using no-z Approximation
57
  Красимира Янкова
Адвекция в многоизмерна среда
62
  Peter Tonev
Ground-Level Modifications in Global Atmospheric Electrical Circuit during Solar Proton Events
66
  Atanas Atanassov, Lilia Atanasova
Development of New Functionalities for a Space Missions Simulation Program System
70
Session 2 AEROSPACE TECHNOLOGIES AND BIOTECHNOLOGIES  
  Петър Гецов, Димитър Йорданов
Настройка на модел в “Matlab-Simulink” за изследване на системата за управление
77
  Malina Jordanova, Frank Lievens
Finding the Right Term: from Telemedicine to Digital Health
83
  Зоя Хубенова, Константин Методиев, Светла Димитрова
Приложение на айтрекинга за оценка на човешкия фактор при експлоатация на безпилотни летателни системи
89
  Радостина Христова, Зоя Хубенова, Антонио Андонов
Свойства и приложение на несинусоидални цифрови носещи в свръхшироколентови авационно космически радиолинии за връзка и управление
97
  Svetoslav Zabunov
Online Postfix Complex Scientific Calculator for Mobile Devices
101
  Konstantin Metodiev
Weighing Scales Design for Balancing Longitudinally an Unmanned Aerial Vehicle
107
  Людмил Марков
Детонационен синтез на ултрадисперсен диамант
114
  Павлин Граматиков
Нови технологии на силовата електроника с аерокосмическо приложение
119
Session 3 REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION SYSTEMS  
  Gkatzioura Paraskevi, Gitsakis Nikos, Perakis Konstantinos
Exploring Remote Sensing Trends and Opportunities:
Google Earth Engine Application on Urban Green Areas
129
  Rosen Iliev, Boyko Ranguelov, Antoaneta Frantzova
Comparative Analysis of the Lunar Poles Using Fractal Dimension
140
  Венцеслав Димитров, Юлин Тепелиев, Радка Колева, Юлия Крумова, Надежда Илиева, Тодор Любенов, Борислава Борисова
Мониторинг на земната повърхност по програмата „Коперник” през 2017–2018 г. за България - основни резултати
146
  Daniela Avetisyan, Galya Cvetanova
Water Status Assessment in Maize and Sunflower Crops Using Sentinel-2 Multispectral Data
152
  Васил Кавърджиков, Десислава Пашкулева, Георги Стоилов, Иван Николов
Мониторинг на структурното здраве на инженерни съоръжения чрез дистанционни изследвания
158
  Dora Krezhova, Kalinka Velichkova
Plant Disease Detection by Means of Remotely Sensed Hyperspectral Leaf Reflectance Data
164
  Ангел Манев
Спътникови изследвания на Каспийско море
170
  Иван Димитров
Някои грешки в топографските карти на Никулицел
174
  Иван Димитров
Триконхална църква в района на крепостта край Никулицел
180
  Tanja Dreischuh, Zahari Peshev, Ivan Grigorov, Ljuan Gurdev, Atanaska Deleva,
Georgi Kolarov, Dimitar Stoyanov

Lidar Monitoring of the Near-Surface Atmospheric Aerosol Content over Sofia Urban Zones
186
  Георги Желев
Видове камери, използвани на дронове
193
Session 4 ECOLOGY AND RISK MANAGEMENT  
  Boyko Ranguelov, Orlin Dimitrov, Andrey Korzhenkov, Evgeny Rogozhin,
Alexandr Ovsyuchenko

Archaeoseismological Studies пїЅ Bulgaria-Russia Cooperation
205
  Boyko Ranguelov, Fathimath Shadiya, Fathimath Nistaran, Mariyam Humra, Mariyam Eeman, Mohaned Haikal Ibrahim
Project CABARET пїЅ Educational Platform (WP7, MOOCs and Development)
209
  Димитър Димитров
Рeзултати от изследване и мониторинг на сеизмогенната зона „Крупник“ в Югозападна България
213
  Emil Oynakov, Valentina Protopopova, Emil Botev
Some Results of пїЅ Retrospective Multifractal Analysis of Microseismic Noise before Earthquakes in Bulgaria and Adjacent Lands
219
  Ралица Берберова, Биляна Костова
Свлачищни кризисни събития на територията на Р. България за периода 2010–2017 г.
227
  Димитър Илков, Ралица Берберова, Георги Петров
Приложение на радиотелекомуникационните средства за превенция и реакция при природни бедствия
232
  Maria Dimitrova, Plamen Trenchev, Emilia Georgieva, Nadya Neykova, Rozeta Neykova, Roumen Nedkov, Deyan Gochev, Dimiter Syrakov, Blagorodka Veleva, Dimiter Atanassov, Tatiana Spassova
Seasonal Changes of Aerosol Pollutants over Bulgaria
241
  Maria Dimitrova, Roumen Nedkov, Dimiter Syrakov, Emilia Georgieva, Deyan Gochev, Plamen Trenchev, Blagorodka Veleva, Dimiter Atanassov, Tatiana Spassova, Ekaterina Batchvarova
Identification of Optimal Satellite Data for Use in the Air Quality Modeling System BgCWFS
253
  Antoaneta Frantzova
Holistic and Multifactorial Methodology for Natural Disaster Risk Assesment
261
  Yavor Chapanov, Cyril Ron, Jan Vondrak
Solar Origin of Common Interannual Cycles of Earth Rotation, MSL and Climate
268
  Yavor Chapanov
Solar Influence on River Streamflow
275
  Димитър Вълев, Веселин Ташев, Ролф Вернер, Венета Гинева
Статистически анализ на връзката между температурата и сумарната слънчева енергия в Базова обсерватория при ИКИТ, Стара Загора
281
  Геннадий Маклаков, Момчил Караиванов
Изследване на биоенергийни зони в Родопите по метода биоелектрография
287
  Георги Белев, Десислава Костова, Антоанета Францова
Екологични проблеми в горския фонд на Странджа, изразени чрез анализ на данни от сателитни изображения
293
  Антоанета Кирова, Даниела Тодорова
Екологично чисти транспортни средства в изпълнение на стратегията за устойчиво развитие на транспортната система
298
  Венцеслав Стоянов, Добромир Попов, Вилма Петкова, Екатерина Серафимова
Структурни изследвания на бетонни смеси с естествен и рециклиран едър добавъчен материал при високи температури
304
  Венцеслав Стоянов, Вилма Петкова, Екатерина Серафимова
Рециклиране на отпадъчна биомаса и варовиков шлам
312
  Мила Илиева-Обретенова
Виртуална топология за внедряване на IoT в Smart Grid
318
  Svetla Dimitrova, Famil Mustafa, Elchin Babayev
Geomagnetic Activity Variations of Solar Origin and Dynamics of Sudden Cardiac Deaths
324
  Ерол Буюклиев
Милитаризацията на Космоса като проблем на сигурността
329
  Stojan Velkoski, Vasil Sterjovski, пїЅihail Velkoski, пїЅпїЅne Velkoski
Protection against Electromagnetic Radiation by Transformation of the Radiation Itself
334
  Stojan Velkoski, пїЅihail Velkoski, пїЅпїЅne Velkoski
Sound Protection by a Directed Electromagnetic Curtain
341
  Надя Маринова
Концепции и системи за мониторинг на опасни природни явления
348
  Надя Маринова
Екологичният риск и експертната дейност
356