PROCEEDINGS SES 2011 / СЪДЪРЖАНИЕ

  PLENARY SESSION  
  Таня Иванова
30 години спътници "България-1300"
9
Session 1 SPACE PHYSICS  
  Николай Ерохин, Людмила Михайловская, Надежда Зольникова, Румен Шкевов
Структура фазовой плоскости при серфотронном ускорении электронов пакетом электромагнитных волн в космической плазме
19
  Николай Ерохин, Надежда Зольникова, Людмила Михайловская, Румен Шкевов
Нелинейная динамика регионального циклогенеза с учетом вариаций температуры поверхности океана и скорости ветра
27
  Tsvetan Dachev
Profile of the Space Radiation between Earth Surface and Moon Orbit
33
  Tsvetan Dachev, Borislav Tomov,Yury Matviichuk, Plamen Dimitrov, Nikolai Bankov,
Guenther Reitz, Gerda Horneck, Donat-Peter Hader, Michael Lebert, Martin Schuster

Investigation of Relativistic Electron Fluxes on International Space Station By R3DR instrument
41
  Peter Tonev
Electric Response of High Latitudinal Middle Atmosphere to Solar Wind Characteristics
Studied by Model Simulations
49
  Veneta Guineva, Irina Despirak, Rolf Werner
The Auroral 5577 A and 6300 A Emissions during Substorms
55
  Веселин Ташев, Ролф Вернер, Мариана Горанова, Ангел Манев, Богдана Мендева,
Димитър Вълев

Приложение на метеорологичната станция Vantage Pro2 Plus за атмосферни изследвания в ИКИТ, гр. Ст. Загора
61
  Веселин Ташев, Ангел Манев
Широкоспектърен електронен сензор с фотодиод за измерване на
слаби светлинни потоци в атмосферата
67
  Красимира Янкова
Генерирането на корона следствие от само-структуриране на магнитнетизиран диск
73
  Deyan Gotchev
Infinity in Space and GNOSIS
79
  Deyan Gotchev, Daniela Boneva
Multiverses - What is the Difference that Makes the Difference?
84
  Deyan Gotchev, Plamen Trenchev
Space Debris and Space Situational Awareness
88
  Костадин Шейретски, Меглена Лазарова, Румен Шкевов, Николай Ерохин
Движение на спътник в екваториалната равнина на планета
92
Session 2 AEROSPACE TECHNOLOGIES AND BIOTECHNOLOGIES  
  Михаил Владов, Дмитрий Добров, Максим Колпакович, Румен Недков, Георги Сотиров
Сканер дистанционного зондирования земли
101
  Михаил Владов, Дмитрий Добров, Георги Сотиров, Румен Недков
Бортовая система телеметрического контроля летательного аппарата
106
  Иван Григоров, Таня Иванова, Йордан Найденов, Григор Зехиров, Георги Атанасов
Система "Акваплант" за производство на екологично чисти растителни и аквакултури
в контролирана среда
114
  Илияна Илиева, Йордан Найденов, Таня Иванова, Иван Дандолов, Детелин Стефанов,
Емилия Гешева

Морфометрични характеристики и фотосинтетична активност на листна цикория
при RGB LED осветление
119
  Пламен Костов
Капилярно придвижване на вода във въздушно-сух зеолитен субстрат "Балканин": анализ на резултатите от космически и лабораторни експерименти
125
  Пламен Костов
Поведение на датчика за относителна влажност на въздуха в космическа оранжерия "Свет" по време на 54 дневен експеримент в микрогравитация
131
  Malina Jordanova
From Technologies to Services: The Telehealth Services Code of Practice for Europe
138
  Malina Jordanova, Tanya Zenchenko, Irina Stoilova, Tamara Breus, Yuri Gurfinkel,
Dimitar Maslarov

Cerebral Pathology and Solar Activity
143
  Антонио Андонов, Мариана Михова, Петър Димкин
Принципът на инвариантността за компенсация на нелинейния ефект при предаване на сигнали
148
  Зоя Хубенова
Формиране на базови ментални модели на операторска дейност в сложни ергатични системи
153
  Valentin Gospodinov
Comparing Research on the Volume Dependence of the Gruneisen Ratio with Regard
to Its Use in Shock Physics
159
  Тинка Грозданова
Трибоемисионни явления в металите при триене във вакуум
165
  Тинка Грозданова
Трибологични характеристики и явления в алуминиеви материали в космически условия
168
  Слави Славов, Георги Сотиров, Мая Божилова
Оценка на възможностите за противодействие на радиоуправляеми импровизирани взривни устройства с използване на предаватели на смущения монтирани на БЛА
172
  Велко Велков, Слави Славов
Систематизиране на критерии, признаци и параметри, прилагани за класификация на целите в системите за наблюдение, разузнаване и противодействие
178
  Стоян Танев, Пламен Трендафилов, Христо Христов, Людмила Танева
Компенсиране на дрейфа на изоелектричната линия в реално време при ЕКГ сигнали в условия на повишена физическа активност
183
  Иван Димитров
Никулицел - военен лагер на хан Аспарух
189
Session 3 REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION SYSTEMS  
  Eugenia Roumenina, Lachezar Filchev, Georgi Jelev, Petar Dimitrov, Hristo Lukarski,
Valentin Kazandjiev, Veska Georgieva

Determination of Wheat Crop Status after Winter Using Simulated PROBA-V and Ground-Based Data
197
  George Letchov
LAI Development in Mixed Forest Inferred from Modis LAI/FPAR Data Product –
Central Rhodope Mountains
208
  Bozhidar Srebrov, Lyubka Pashova
Investigation of the Influence of Strong Geomagnetic Storms on the Signal Parameters in
GNSS Station SOFI
214
  Ваня Найденова
Визуална интерпретация и картографиране на свлачища по сателитни данни със свръхвисока пространствена разделителна способност
222
  Ваня Найденова, Стефан Стаменов
Картографиране на туристическите ресурси на район Нови Искър на базата
на спътникови данни и ГИС
229
  Стефан Стаменов
Съвременно земно покритие и земеползване на територията на Външния град на средновековната българска столица Плиска по данни от сателитно изображение с висока разделителна способност
236
  Богдана Мендева, Димитър Кръстев
Влияние на слънчевата активност върху общото съдържание на озона
241
  Юлия Крумова, Стоян Недков
Карта на природното и културно наследство в Дунавската равнина –
организация на база данни и дизайн
245
  Валентин Атанасов, Георги Желев, Любомира Кралева
Пространствена разделителна способност на спектрометрични системи
251
  Петър Димитров, Александър Гиков
Идентификация и картографиране на реликтните каменни ледници в Пирин планина чрез използване на аерокосмически изображения
256
Session 4 ECOLOGY AND RISK MANAGEMENT  
  Ралица Берберова
Анализ на природните бедствия в България за периода 2004-2008 г.
267
  Ралица Берберова
Уязвимост на България от природни бедствия
276
  Румяна Кънчева, Георги Георгиев
Връзка на спектралните характеристики на растителност с условия на околната среда
283
  Georgi Georgiev, Rumiana Kancheva
UVC Radiation on the Earth Surface and Wildfires Detection
288
  Олеся Исайкина, Юрий Кукса, Игорь Шибаев
Длительный мониторинг артериального давления и пульса.
Сопоставление данных мониторинга с метеорологическими и геофизическими параметрами
292
  Igor Shibaev, Vitaliy Ishkov
Investigation of the Statistical Characteristics of Wolf Numbers Reliable Series:
Signs of Solar Cycles Likelihood
297
  Иван Димитров
Мениджмънт на риска при горски пожари – човешки фактор
302
  Boyko Ranguelov, Garo Mardirossian, Nadya Marinova, Edelweiss Spassov
Early Warning Systems - EWS (Earthquakes and Tsunamis) and Their Effectiveness
307
  Stojan Velkoski
Retrospection on the Connections between Ancient Macedonian Medicine and Medicine of Modern Times
313