PROCEEDINGS SES 2010 / СЪДЪРЖАНИЕ

Session 1 SPACE PHYSICS  
  Николай Ерохин, Надежда Зольникова, Людмила Михайловская, Евгений Кузнецов,
Румен Шкевов

Особенности серфатронного ускорения заряженных частиц волнами в космической плазме. Численное моделирование
9
  Atanas Atanassov
Median Algorithm for Sector Spectra Calculation from Images Registered by the Spectrometer
Airglow Temperature Imager
16
  Jordanka Semkova, Rositza Koleva, Stefan Maltchev, Nikolay Bankov, Victor Benghin,
Inna Chernykh, Vyacheslav Shurshakov, Vladislav Petrov, Sergey Drobyshev

Radiation Environment Investigation Results Obtained with Liulin-5 Experiment in the Human Phantom of Matroshka-R Project Aboard the International Space Station
23
  Rositza Koleva, Borislav Tomov, Tsvetan Dachev,Yurii Matviichuk, Plamen Dimitrov
Effects of Terrestrial Magnetosphere on Radiation Hazard during Moon Missions
32
  Borislav Tomov, Tsvetan Dachev, Yury Matviichuk, Plamen Dimitrov, Gianni De Angelis,
Santosh Vadavale, Jitendra Goswami, V. Girish

The Near Earth Radiation Environment by the Radom Instrument on the Indian Chandrayyan-1 Satellite
38
  Виталий Ишков, Юрий Кукса, Димитър Теодосиев, Игорь Шибаев, Ярослав Войта
Проект "Шуман": предварительные результаты по данным магнитометрического комплекса
44
  Peter Velinov, Lachezar Mateev, Alexander Mishev
Model of Cosmic Ray Ionization in the Ionosphere Taking into Account the Energy Intervals
for Particle Penetration
48
  Peter Tonev, Peter Velinov
Simulation Study of Lightning Impact on the Global Atmospheric Electric Circuit of Varying Parameters
54
  Здравко Андонов
Авангардно откритие – космическа свободна енергия на Никола Тесла и нова космична научна стратегия & технологии
60
  Tsvetan Dachev, Borislav Tomov, Yury Matviichuk, Plamen Dimitrov, Ondrej Ploc,
Santosh Vadawale, Jitendra Goswami, Gianni De Angelis

Characterization of the GCR Flux and Dose Rate during the 2001-2010 Time Interval
70
  Tsvetan Dachev, Borislav Tomov, Yury Matviichuk, Plamen Dimitrov, Yukio Uchihory,
Ondrej Ploc

Main Specifications of a New Liulin Type Intelligent Crew Personal Dosimeter
76
  Геннадий Беляев, Владимир Костин, Елена Трушкина, Ольга Овчаренко, Бойчо Бойчев
Вариации параметров ионосферы при формировании и развитии тайфунов
83
  Veneta Guineva, Irina Despirak, Rolf Werner, Espen Trondsen
Peculiarities of Auroral Emissions during Substorms
91
  Костадин Шейретски, Деян Гочев, Пламен Тренчев
Нелинейни явления при колебанието на екваториален спътник
97
Session 2 AEROSPACE TECHNOLOGIES AND BIOTECHNOLOGIES  
  Lidiya Vasileva, Malina Jordanova
Aspects of Virtual Psychological Help
103
  Malina Jordanova, Frederic Lievens, Lidiya Vasileva, Malcolm Fisk
The Telehealth Services Code of Practice for Europe: TeleSCOPE Project
109
  Иван Дандолов, Илияна Илиева, Таня Иванова, Йордан Найденов, Детелин Стефанов
Разширяване характеристиките на оранжериен блок за осветление на RGB LEDs
с добавяне на UV и FR LEDs
113
  Йордан Найденов, Таня Иванова, Илияна Илиева, Иван Дандолов
Виртуален блок за управление на Космическа оранжерия "СВЕТ"
118
  Константин Методиев, Йордан Найденов, Илиана Илиева, Христиан Панайотов
Снемане на хидравлична характеристика на субстрат "Балканин" посредством тензиометър
124
  Антонио Андонов, Мариана Михова, Петър Димкин
Методи за предизкривяване и корекция за шумоустойчива обработка на сигнали
в космическите радиолинии
130
  Николай Загорски
Оценка на експлоатационната надеждност при експлоатацията на вертолети AS 332 Super Puma
134
  Николай Загорски
Изследване на възможността за автоматизиране на процеса на анализ на видовете, последствията и критичността на отказите на въздухоплавателните средства
138
  Тинка Грозданова
Специфични явления в трибоматериалите при експлоатация в космически условия
144
  Тинка Грозданова
Физико-химически изменения в структурата на самосмазващите се композитни материали
при работа във вакуум
148
  Dimitar Chervenkov
Assessment of the Effect of Probability Factors on Repair Duration
152
  Dimitar Chervenkov
Methods for Assessment of the Logistics Activities in Companies
155
  Stiliyan Stoyanov, Garo Mardirossian
Factor Analysis in the Process of Designing of Complex Optical Systems
159
  Stiliyan Stoyanov
Methods for Photometric Research of the Efficiency of Electronic-Optical Devices at
Different Background Brightness
163
  Деян Гочев, Пламен Тренчев, Константин Шейретски
Информационни войни (ИВ) и реалността на необяснени аномални явления (НАЯ)
167
  Константин Методиев
Приложение на метода на еквивалентното вихрово покритие с постоянна интензивност за аеродинамичен анализ на обтичането на крилен профил
169
  Иван Димитров
Изследване на системата за изобразяване на информация на СЪЮЗ-ТМА
177
  Пламен Чернокожев, Борислав Генов, Георги Генов
Определяне на пределната балистична скорост на куршуми с различни механични качества
180
  Зоя Хубенова
Методически подходи към проблема за оценка на информационното натоварване на човека-оператор в ергатична система
186
  Валентина Цекова
Метод за самонастройка на система за управление на боен самонасочващ се безпилотен летателен апарат с измерване на истинската стръмност на пеленгационната характеристика
194
  Adelina Miteva
Stark Effect in Some Nanostructures
201
  Георги Генов
Определяне на характеристиките при разрушаването при динамично натоварване
207
Session 3 REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION SYSTEMS  
  Rolf Werner, Dimitar Valev, Atanas Atanasov, Veneta Guineva, Mariana Goranova,
Andrej Kirilov

Trend Analysis of the Stratospheric NO2 Slant Column Abundance at Stara Zagora
215
  Ангел Манев, Веселин Ташев, Стилиян Стоянов, Боян Бенев
Слънчевата активност и кратковременните температурни аномалии на повърхността на Черно море в аспекта на експериментите на Козирев
221
  Румяна Кънчева, Деница Борисова, Георги Георгиев
Oпределяне на растителното покритие по спектралните отражателни характеристики
на системата почва-растителност
226
  Denitsa Borisova, Hristo Nikolov
Improvements of the Segmentation of Multispectral Images by Means of LSMA
232
  Димитър Кръстев, Богдана Мендева
14 години измервания с ултравиолетов сканиращ спектрофотометър "Фотон-2"
237
  Богдана Мендева, Димитър Кръстев
Общото съдържание на озона над България
242
  Dora Krezhova, Dimitrinka Hristova , Tony Yanev
Spectral Reflectance Technique for Detection of Viral Infections in Tomato Plants
(Lycopersicon Esculentum L.)
246
  Александър Гиков, Петър Димитров
Идентификация и картографиране на реликтните каменни ледници в Рила планина чрез използване на аерокосмически изображения
252
  Александър Гиков
Използване на дистанционни данни за изучаване на свлачища (на примера на свлачището при Генерал Гешево – Източни Родопи)
260
  Lachezar Filchev
Land Use/Land Cover Classification of the Teyna River Basin Using Automated Feature Extraction
(AFE) Algorithms
270
  Vassil Vassilev, Eugenia Roumenina
Accuracy Assessment Comparison of Per-Pixel Supervised and Object-Oriented Land-Cover Classifications on a QuickBird Image
276
  Стефан Стаменов
Визуално дешифриране на сателитно изображение от спътника World-View 1 на средновековния град Плиска
284
  Valentin Atanassov, Georgi Jelev, Lubomira Kraleva
Major Remote Sensing Development Tendencies in the Coming Decade
289
  Здравко Андонов
Фундаментално откритие – трансференция на светлината & електромагнитните вълни и микровълнова RS стратегия – Космос – Земя – Човек
297
Session 4 ECOLOGY AND RISK MANAGEMENT  
  Rumiana Kancheva, Denitsa Borisova, Georgi Georgiev
Ecology-Related Spectrometric Studies of Agricultural Crops
307
  Йордан Тасев, Димитринка Томова
Естествени и антропогенни влияния върху малките газови съставки в атмосферата
311
  Stojan Velkoski
Influence of the Radiations on the Increase of the Human Skin Electric Component Resistance and Protection by BIO-SPH Neutralizers-Transformers
317
  Ралица Берберова
Аналитичен обзор на природните бедствия по света
321
  Ралица Берберова
Предложение за нова класификация на екокатастрофите
328
  Ралица Берберова, Рангел Гюров
Природни бедствия, системи за превенция и национална сигурност
332
  Божидар Сребров, Илия Чолаков
Регистриране на ULF геомагнитни вариации на територията на България
343
  Bozhidar Srebrov, Emil Botev
Observation of Geomagnetic Field Disturbances during Earthquakes
351
  Rumen Kodzheykov, Stiliyan Stoyanov, Angel Manev, Dimitar Chervenkov, Margarita Philipova
Atmospheric Pollution by Industry
356
  Иван Димитров
Мениджмънт на риска при горски пожари – информационен слой пожарогенни обекти
361
  Александър Гиков
Деформации в свлачището при кв. Ораново (г. Симитли) през 2010 година
365
  Александър Гиков, Хернани Спиридонов, Георги Желев
Изследване на свлачищните процеси между селата Устрен и Генерал Гешево, Източни Родопи
373
Session 5 ASTROPHYSICS AND NONLINEAR DYNAMICS  
  Николай Ерохин, Надежда Зольникова, Людмила Михайловская, Ирина Краснова,
Румен Шкевов

Влияние когерентных структур на поведение флуктуаций электрического поля
в грозовой облачности
383
  Красимира Янкова, Лъчезар Филипов
Взаимодействието на магнитното поле на компактен обект с неговия диск
389
  Deyan Gotchev, Plamen Trenchev, Kontstantin Sheiretsky
Comments on the Variability of Basic Concepts about the Universe
395
  Daniela Boneva, Lachezar Filipov
Waves and Interacting Flows in Accretion Close Binary Star Systems
398