ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Вътрешни правила за реда и организацията
за възлагане на обществени поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори
в Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН) -
в сила от 1.10.2014 г.

Допълнително споразумение към сключените договори с "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД