ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ (ИКИТ)

 

Мисията на ИКИТ-БАН е извършване на фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии.

Приоритети:

  • Слънчево-земна и космическа физика (слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време);
  • Астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи;
  • Медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина;
  • Създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята, регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност;
  • Изследвания за получаване и приложение на нови свръхтвърди материали;
  • Разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката.

 

Във фоайетата на Института за космически изследвания и технологии при БАН е открита постоянна изложба,
в която са експонирани над 40 космически, авиационни и наземни апарати и системи,
създадени в Института от 1972 г. досега.

Разгледай изложбата