ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

Списание

"AEROSPACE RESEARCH IN BULGARIA"

Списание

"JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH"

PROCEEDINGS of International Scientific Conference "Space, Ecology, Safety – SES"

Сборникът от Международна научна конференция "Космос, Екология, Сигурност – SES"
е включен в Националния референтен списък под № 895 в сайта на НАЦИД

SES 2018
SES 2017
SES 2016
SES 2015
SES 2014
SES 2013
SES 2012
SES 2011
SES 2010
SENS 2009

SENS 2008
SENS 2007
SENS 2006


Книги и монографии на учени от ИКИТ-БАН


Електронно здравеопазване