ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

Списание

"AEROSPACE RESEARCH IN BULGARIA"

Списание

"JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH"

Издания с доклади от конференции на ИКИТ-БАН

SES 2018
SES 2017
SES 2016
SES 2015
SES 2014
SES 2013
SES 2012
SES 2011
SES 2010
SENS 2009

SENS 2008
SENS 2007
SENS 2006


Книги и монографии на учени от ИКИТ-БАН

 

Електронно здравеопазване