ДВАНАДЕСЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
“КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ - SES 2016”

На 2 и 3 ноември 2016 г. в Руския културно-информационен център (РКИЦ) в София се състоя поредната Двенадесета научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Сигурност - SES 2016”, организирана от Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при Българска академия на науките (БАН), Българското астронавтическо дружество (БАД), Представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО в България и Фондация “Устойчиво развитие за България”. Тази година Конференцията е посветена на 35-годишнината от извеждането в Космоса на двата български изкуствени спътника на Земята “България 1300”.


Официалното откриване на Конференцията беше в Мраморната зала на РКИЦ. Водещият проф. Гаро Мардиросян даде думата на председателя на Организационния комитет и директор на ИКИТ-БАН чл.-кор. Петър Гецов, който приветства участниците и гостите и откри официално Конференцията и благодари на любезните домакини от РКИЦ.
Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева прочете приветствие от името на ръководствато на БАН и лично от нейния Председател и Почетен председател на Организационния комитет акад. Стефан Воденичаров. Бяха поднесени приветствия и от космонавта ген. Александър Александров, от СанктПетербургския институт по информатика и управление при Руската академия на науките, от македонския институт ГАПЕ, от Технически университет в София, от Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски”, от Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, от Института по механика и биомеханика при БАН и от други университети и академични институти.


На пленарната сесия доклади изнесоха чл.-кор. проф. дтн Петър Гецов и проф. дфн Йорданка Семкова.
Във връзка с кръглите годишнини и за заслугите си в космическите изследвания и популяризирането на историята им бяха наградени с почетни грамоти доц. д-р Таня Иванова и доц. д-р Иван Иванов - дългогодишни членове на Българското астронавтическо дружество.
Членът на Управителния съвет на Съюза на българските изобретатели (СИБ) д-р Роксандра Памукова поздрави учестниците от името на СИБ и поднесе на трима изобрететели от ИКИТ-БАН златен медал от Международния фестивал за иновации „Тесла фест - 2016“, състоял се през месец октомври 2016 г. в Нови сад, Сърбия.


По традиция всички конференции SES са съпътствани с художествени изложби на нашия колега доц. д-р Петър Стоянов. Тази година той представи новата си изложба, озаглавена „На ИКИТ с любов“.
Официалното откриване завърши с коктейл.
През следващия ден Конференцията продължи работата си в пет секции паралелно в две зали на РКИЦ: ”Космическа физика”, “Аерокосмически технологии и биотехнологии”, “Дистанционни изследвания и ГИС”, “Екология и мениджмънт на риска” и “Космическо материалознание и нанотехнологии”. Бяха изнесени над 100 научни доклада от които около 40 постерни представяния. Като автори и съавтори участваха над 70 учени и специалисти от България, Белгия, Германия, Македония, Русия, САЩ, Украйна и Чехия. Докладчици са учени от БАН и университети, докторанти, студенти и специалисти от фирми.
Всички научни доклади ще бъдат издадени в Сборник SES’2016 на електронен и хартиен носител.
Следващата Тринадесета научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Сигурност - SES’2017” ще се проведе през месец ноември 2017 г.