Тринадесета международна конференция
КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2017

На 2 и 3 ноември 2017 г. се проведе организираната от Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при Българска академия на науките тринадесетата поред Международна конференция "SPACE, ECOLOGY, SAFETY – SES 2017", тази година посветена на 60-годишнината от извеждането в орбита на първия изкуствен спътник на Земята и на 45 години от обявяването на България за космическа държава. Съорганизатори са Българското астронавтическо дружество и Представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО в България, а финансовата подкрепа е от Фонд "Научни изследвания". И тази година домакин на Конференцията беше Руският културно-информационен център (РКИЦ) в София.
На тържественото откриване на Конференцията в Мраморната зала на РКИЦ присъстваха съветникът на Президента на Република България по сигурност и отбрана г-н Илия Милушев, зам. министърът на Образованието и науката проф. Иван Димов, зам. председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев, представители на ръководства на университети и научни институти, наши и чуждестранни учени и специалисти и гости.
Конференцията SES 2017 беше открита от Председателя на Организационния комитет и Директор на ИКИТ-БАН чл.-кор. Петър Гецов. Организатори и участници бяха поздравени от г-н Илия Милушев, проф. Иван Димов, от името на Председателя на БАН акад. Юлиян Ревалски и от над 10 наши и чуждестранни университети и научни организации. Пожелания за успешна работа получихме и от нашите двама космонавти генералите Георги Иванов и Александър Александров.
На пленарната сесия бяха изнесени два доклада от поканените чуждестранни гости д-р Удриволф Пика от офиса на "Коперникус" - Брюксел и д-р Йоанис Манакос от Националния център за изследвания и технологии - Гърция. И двата доклада третират актуални проблеми на космическите технологии и използването на резултатите от тях от потребители в най-различни отрасли на науката, практиката и ежедневието.
По традиция на Конференцията беше експонирана изложба с рисунки от доц. Петър Стоянов, озаглавена "Сезони".
Тържественото откриване завърши с коктейл.
На следващия ден Конференцията продължи работата си в 5 сесии: "Космическа физика", "Аерокосмическа техника и биотехнологии", "Дистанционни изследвания и ГИС", "Екология и мениджмънт на риска" и "Космическо материалознание и нанотехнологии". Бяха изнесени и представени на постери повече от 80 доклада с автори и съавтори от над 20 страни. Традиционно най-многобройна беше групата участници от Русия. По линия на образователна инициатива "Космическо училище" и по повод на 60-годишнината от извеждането на орбита на първия изкуствен спътник на Земята се проведе кръгла маса на тема "Космическите науки и технологии, тяхното място и роля в средното образование в България".  Другото съпътстващо мероприятие беше Ден на отворени врати EEOBSS (http://eeobss.space) под надслов "Моята среща със Земята от Космоса" с изложба на ученически рисунки и церемония по награждаване на участници в конкурс за есе, стихотворение и рисунка по проект EEOBSS изпълняван по програмата PECS на Европейската космическа агенция (ЕКА).
На закриването на Конференцията председателите на сесии представиха и анализираха работата в петте секции, като бяха изтъкнати актуалността на темите и подчертаната ориентация на разработките към нуждите на практиката. Завеждащият отдел "Наука и образование" на РКИЦ д-р Константин Пеев изрази задоволство от многогодишното ползотворно сътрудничество между ИКИТ-БАН и РКИЦ, като специално изтъкна и благодари на учени от Института за участието в инициативите на Авиокосмическия център и планетариума (АКЦП) към Учебно-възпитателния център "Юрий Гагарин" в СОК "Камчия".
Представените доклади ще бъдат публикувани в Сборник "SES 2017".
Следващата Четиринадесета международна конференция "КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2018" ще се преведе през месец ноември 2018 г.