ФИНАНСИ

Главен Счетоводител

Марияна Тончева

e-mail: MToncheva@space.bas.bg
тел.:   (+359) 02 979 24 47
           (+359) 882 42 90 65
факс: (+359) 02 986 16 83

Банкови сметки

IBAN в лева: BG33BUIB98883141475901
BIC код: BUIBBGSF
банка - СИБАНК ЕАД

IBAN в EUR: BG90UNCR96603419765003
UniCredit BULBANK клон “Иван Вазов”
BIC: UNCRBGSF