ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Председател на Общото събрание на учените

Проф. д-р Катя Георгиева

e-mail: kgeorg@bas.bg

тел.:   (+359) 02 979 34 32

 

Устав на БАН

Правилник за дейността на ИКИТ - БАН